Rade najteže poslove, a COVID je pred njih stavio još veće zahtjeve. Morali su ‘glumiti‘ čuvare na ulazima u školama, a sada nova ‘pljuska‘ – plaća nekima od njih neće porasti ni lipe!

Piše Marijana Cvrtila, Slobodna Damacija, 05. svibnja 2022. Rade najteže poslove, često i više nego što predviđa pedagoški standard. COVID kriza i pojačane epidemiološke mjere u odgojno-obrazovnim ustanovama pred njih

Continue