Osnovna škola

Obavijest poslodavcu o izboru povjerenika (word)

Obavijest poslodavcu o izboru povjerenika

Obavijest poslodavcu u preuzimanju prava i obveza radničkog vijeća
Obavijest poslodavcu o preuzimanju fukcije radničkog vijeća (sindikalno vijeće)
Sporazum o preuzimanju prava i obveza radničkog vijeća i povjerenika radnika za zaštitu na radu
Obavijest poslodavcu o preuzimanju funkcije povjerenika zaposlenika za zaštitu na radu
Obavijest poslodavcu o preuzimanju funkcije povjerenstva zaposlenika za zaštitu na radu
 Sporazum sindikata o preuzimanju prava i obveza radničkog vijećnika i povjerenika radnika za zaštitu na radu
Sporazum sindikata o preuzimanju prava i obveza radničkog vijećnika i povjerenika radnika za zaštitu na radu (više povjerenika)

Obavijest ravnatelju za sindikalne aktivnosti (osnovne škole)

Srednja škola

Obavijest poslodavcu o izboru povjerenika (word)

Obavijest poslodavcu o izboru povjerenikaObavijest poslodavcu u preuzimanju prava i obveza radničkog vijeća
Obavijest o preuzimanju funkcije radničkog vijeća (sindikalno vijeće)
Sporazum sindikata o preuzimanju funkcije radničkog vijeća
Obavijest poslodavcu o preuzimanju funkcije povjerenika zaposlenika za zaštitu na radu
Obavijest o preuzimanju funkcije povjerenika zaposlenika za zaštitu na radu (više povjerenika)
Sporazum sindikata o preuzimanju prava i obveza radničkog vijećnika i povjerenika radnika za zaštitu na radu
Sporazum sindikata o preuzimanju prava i obveza radničkog vijećnika i povjerenika radnika za zaštitu na radu (više povjerenika)

Obavijest ravnatelju za sindikalne aktivnosti (srednje škole)

Hrvatski sabor je na sjednici 16. svibnja 2008. donio Državne pedagoške standarde: