Pred pregovore za kolektivne ugovore otvorena je e-mail adresa

pregovori@sindikat-preporod.hr na koji možete slati vaše prijedloge.

Sjedište Sindikata

Radno vrijeme ureda: 7.00 - 15.00

Radno vrijeme pravne službe: 9.00 - 17.00 (pravni savjeti od 14.00 - 17.00)

Adresa :

Šubićeva 42, II kat
10000 ZAGREB

Gdje se nalazi naš ured možete vidjeti i na planu grada.

Telefon:
01 / 4814 891
01 / 4814 001

Telefax:
01 / 4810 413

E - mail:  ured@sindikat-preporod.hr

Tajnica: Monika  Buzo Balentović

Pravnica: Milka Rodić    E-mail: pravo@sindikat-preporod.hr

Područni ured Split

Radno vrijeme: 7.30 - 15.30

Adresa :

Velebitska 27/I
21000 SPLIT
Telefon:
021 / 323 037
Tel/fax:
021 / 323 036

E - mail:  ured-split@sindikat-preporod.hr

Voditelj područnog ureda: Sebastijan Troskot
Telefon: 021 / 323 037

Voditeljica BUP-e/tajnica: Manda Boban
Tel/fax: 021 / 323 036    E - mail: bup@sindikat-preporod.hr