Regres će dobiti i blokirani, ali ipak ne svi

07.07.2017

U rujnu prošle godine, u vrijeme predizborne kampanje, Sindikat Preporod je svim strankama uputio pitanje u svezi isplate božićnice i regresa blokiranim radnicima. Iz Hrvatske demokratske zajednice odgovoreno je da potrebne propise treba mijenjati, a radnicima osigurati isplatu ovih materijalnih prava.

Očekujući izvršenje obećanja ipak smo prošli tjedan još jednim Otvorenim pismom podsjetili premijera Plenkovića na dano obećanje u nadi da će prilikom isplate regresa koje je najavljeno za mjesec srpanj 2017. iznaći rješenje da se svim blokiranima isplati regres na zaštićeni račun ili da im se na neki drugi način omogući korištenje 1.250 kuna regresa.

Dana 06.07.2017. na osnovnoškolske i srednjoškolske ustanove, te na učeničke domove stigao je dopis, PREDMET: Obavijest o odobrenim sredstvima za isplatu regresa za korištenje godišnjih odmora za 2017. godinu.

U privitku Dopisa dostavljena je Uputa Ministarstva financija o načinu isplate regresa, potpisana od ministra Zdravka Marića.

U uputama su citirane odredbe Ovršnog zakona:

  • regres za korištenje godišnjeg odmora kao vrsta primanja nije obuhvaćen člankom 172, oz-a (izuzeće od ovrhe) ili člankom 173. OZ-a (ograničenje ovrhe), zbog čega se navedeno primanje može u cijelosti iskoristiti za namirenje ovrhovoditelja.
  • poslodavac je dužan samo iznose koji su izuzeti od ovrhe (članak 172 i 173. oz-a) uplatiti na poseban račun ovršenika. u slučaju da poslodavac postupa po obavijesti Financijske agencije (FINA) u skladu s člankom 212. oz-a i ne provodi ovrhu niti je vezan rješenjem o ovrsi te nije dužan plijeniti ovršenikova primanja (ovrhu provodi FINA), znanje poslodavca o provedbi ovrhe na novčanoj tražbini po računu nije zapreka poslodavcu da regres za korištenje godišnjeg odmora radniku isplati u gotovini, isključivo na njegov zahtjev.
  • u slučaju da ovrhu provodi poslodavac na temelju rješenja o ovisi kojim je ovrha određena samo (isključivo) na plaći (članak 197. OZ-a) te se ovrha provodi samo na plaći a ne i na drugom novčanom primanju u jesenju o ovrsi), poslodavac može regres za korištenje godišnjeg odmora radniku isplatiti u gotovini isključivo na njegov zahtjev.
  • u slučaju da ovrhu provodi poslodavac temeljem rješenja o ovrsi kojim je ovrhu odredbena rješenjem o ovrsi javnog bilježnika općenito na imovini (članak 284, stavak 2. a) ili rješenjem o ovrsi na plaći i drugim stalnim novčanim primanjima (članak 197, ozra) što podrazumijeva i plaću i regres za korištenje godišnjeg odmora (navedeno je u rješenju o ovrsi, ili poslodavac postupa u skladu s privatnom ispravom iz članka 202. Oz-a koja ima pravni učinak pravomoćnog rješenja o ovrsi, a kojom je dužnik dao suglasnost za zapljenu plaće, odnosno drugog stalnog novčanog primanja (osim u dijelu u kojem je to primanje izuzeto od ovrhe), poslodavac je dužan regres za godišnji odmor isplatiti na račun kojeg je ovrhovoditelj naveo u rješenju o ovrsi tj. poslodavcu je zabranjeno radniku isplatiti regres za korištenje godišnjeg odmora u gotovini.

Pojednostavljeno:

Slučaj 1. ako ovrhu provodi FINA, a poslodavac nije dužan plijeniti primanja ovršenog radnika, poslodavac može isplatiti radniku iznos regresa u gotovini, ali isključivo na radnikov zahtjev.

Slučaj 2. ako poslodavac vrši pljenidbu primanja ovršenog radnika, ali je rješenjem ovrha određena samo (isključivo) na plaći, poslodavac može isplatiti radniku regres u gotovini, ali isključivo na radnikov zahtjev.

Slučaj 3. u slučaju da ovrhu provodi poslodavac temeljem rješenja o ovrsi kojim je ovrhu određen rješenjem o ovrsi javnog bilježnika općenito na imovini (članak 284, stavak 2. a) ili rješenjem o ovrsi na plaći i drugim stalnim novčanim primanjima (članak 197.) što podrazumijeva i plaću i regres za korištenje godišnjeg odmora (navedeno je u rješenju o ovrsi, ili poslodavac postupa u skladu s privatnom ispravom iz članka 202. Ovršnog zakona poslodavcu je zabranjeno radniku isplatiti regres za korištenje godišnjeg odmora u gotovini.

Svi blokirani radnici koji su u prva dva slučaja moraju dostaviti poslodavcu zahtjev za isplatu regresa u gotovini.

U trećem slučaju poslodavac nije u mogućnosti ispatiti regres na ruke, odnosno isplatom bi kršio Zakon.

Premijer Plenković na jučerašnjoj je sjednici Vlade najavio izmjene Ovršnog zakona za jesen. S obzirom da je za isplatu ovogodišnjeg regresa neće svi radnici dobiti mogućnost korištenja sredstava regresa, ostaje prilika da vladajući ispune svoje obećanje već na jesen i u izmjenama Ovršnog zakona unesu odredbu u kojoj se regres, jubilarne nagrade i božićnice uvrste u one stavke koje su izuzete od ovrhe.

 

A MOGLO JE BOLJE…

Uvijek kada sindikat ne uspije u potpunosti u nekom svom nastojanju, postavi se pitanje o razlozima izostanka potpunog uspjeha. Radi isplate ovogodišnjeg regresa, ali i radi svih predstojećih sličnih situacija, svi bismo trebali znati da  uspjeh sindikata u nekoj akciji uvijek ovisi ponajviše o spremnosti svakog člana ili radnika da doprinese zajedničkom cilju.

Oko isplate regresa blokiranim radnicima naš se je sindikat angažirao unatrag godinu dana.. Nakon što smo u sindikatu dobili informaciju da se u Ministarstvu financija radi na iznalaženju rješenja za isplatu regresa  blokiranim radnicima, a svjesni mogućnosti da rješenje ne bude cjelovito, unatrag nekoliko tjedana bezuspješno smo pokušavali pronaći nekog od blokiranih prosvjetara koji bi o problemu progovorio s tiskovne konferencije.

Nitko od blokiranih nije htio stati pred kamere i dati izjavu. Na žalost, zbog nelagode, komocije ili nečeg sličnog naših blokiranih članova, kao sindikat nismo ovaj puta učinili sve što smo mogli napraviti u pogledu cjelovitog rješenja ovog pitanja. O drugom, zahtjevnijem obliku pritiska, prosvjednom skupu, prestali smo i maštati kad smo vidjeli na kakav je prijem naišla ideja o organizaciji tiskovne konferencije.

Jedna polu dobivena bitka ne znači izgubljeni rat i mi ćemo i  Preporod će i dalje nastojati riješiti ovo pitanje. No put do uspjeha bit će duži  ako svaki naš član ne bude spreman i osobno pridonijeti zajedničkom cilju.

Željko Stipić