24.04.2019. TV Jadran Vijesti, Lažne diplome

24.04.2019

O lažnim diplomama u sustavu školstva