Sindikat zaposlenika u hrvatskom školstvu Preporod s danom 25. svibnja 2018. godine započeo je  implementaciju Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka  te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ. U svezi toga, Sindikat zaposlenika u hrvatskom školstvu Preporod, izradio je interne Politike obrade i zaštite osobnih podataka, kojima je osnovni cilj odnosno svrha zaštita temeljnih prava i sloboda pojedinca (ispitanika) očuvanjem privatnosti njegovih osobnih podataka u svim segmentima poslovanja Sindikata Preporod. Više informacija o Politikama obrade i zaštite osobnih podataka Sindikata Preporod možete pogledati na poveznici ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA ili se možete obratiti Službeniku za zaštitu osobnih podataka Sindikata Preporod na mail adresu: zastitaosobnihpodataka@sindikat-preporod.hr ili na adresu: Sindikat zaposlenika u hrvatskom školstvu Preporod Šubićeva 42/II 10000 Zagreb Dokumenti: Zaštita osobnih podataka - SINDIKAT PREPOROD