ZAR JE VAŠ SIN ZABORAVIO PROSVJETARE?

06.10.2022

(izvještaj 2. i 3. sastanka pregovaračkih odbora Vlade i sindikata javnih službi)

Izvještaj s 3. sastanka pregovaračkih odbora naslovio sam rečenicom koju je na sastanku izrekao Marko Primorac, ministar financija, a koju su njegovu ocu, inače bivšem srednjoškolskom profesoru, u kontekstu aktualnih pregovora, uputile kolege s kojima je nekada radio.

I ovaj su sastanak vodili ministar rada i socijalnog sustava Marin Piletić i predsjednica Sindikata hrvatskih učitelja Sanja Šprem koja je otvarajući sastanak ustvrdila da sindikati ostaju pri svome zahtjevu s prethodnog sastanka.

Nakon što je ministar Primorac obrazložio zašto nema potrebe zasad uključivati u pregovore premijera jer je ponuda Vlade rezultat konzultacija i s Andrejom Plenkovićem, Sanja Šprem je podsjetila na više ranijih situacija u kojima je spor između Vlade i sindikata rješavao predsjednik Vlade.

Odgovarajući Sanji Šprem Primorac je naglasio da ponudu Vlade, za razliku od zahtjeva sindikata, smatra realnom.

Zašto plaće nemaju utjecaja na trenutačnu inflaciju u europskim zemljama – doznali smo od Vilima Ribića iz Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja. Prema Ribiću, a njegovo mišljenje dijeli sve veći broj ekonomskih autoriteta, uzrok ove inflacije nije u potražnji nego u ponudi.  Još jednom Ribić je ponovio da je nužno povećati osnovicu za 2023. godinu ali i provesti njenu indeksaciju.

Nakon što je iscrpno obrazložio svoje neslaganje s Ribićem, ministar Primorac je najavio uvođenje poreza na ekstraprofite u 2023. godini. Ministar je još jednom istaknuo da 4-posto od 1. svibnja i 4-posto od 1. listopada „približno“ prati inflaciju i da je to jedino rješenje sada kada se nalazimo u situaciji „gotovo pa ratne ekonomije“.

Još jedno se čulo od Matije Kroflina iz Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja da će ponuda vlade koja nedostatno prati inflaciju izazvati manju potrošnju, a samim time i manje novca u državnom proračunu.

Odgovarajući Kroflinu Primorac je rezolutno ustvrdio da neće biti nikakvog probijanja proračunskog deficita.

Da sastanci na koje predstavnici Vlade dolaze bez bolje ponude za posljedicu imaju jedino odugovlačenje s pregovorima, dakle, ono za što se tvrdilo da će se izbjeći, te da u mogućnost iznalaženja kompromisa treba uključiti i proširivanjem pregovora na povećanje iznosa nekih materijalnih prava i naposljetku na nužnost limitiranja iznosa visine plaća u državi za vrijeme aktualne krize – najvažniji su dijelovi izlaganja Željka Stipića iz Sindikata Preporod.

69-posto prosvjetara nije zadovoljno visinom svojih plaća čulo se od Nade Lovrić iz Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama koja se pozvala na istraživanje Instituta za društvena istraživanja.

U nastavku sastanka prevladavala su „jalova“ izlaganja s obje strane iz  kojih smo po tko zna koji put čuli da je deficit u našoj državi opet postao apsolut (Ribić),  da je zaduživanje država opet, s kamatom od 5-posto, jako skupo i da subvencijama za električnu energiju Vlada, jer nema instrumente za vođenje intervenističke politike,  pomaže bogatima jer njih 13-posto troši 50-posto struje (Primorac).  

Uslijedila je stanka nakon koje je ministar Primorac sindikatima iznio novu ponudu: povećanje osnovice za izračun plaće za 4-posto od 1. listopada i povećanje osnovice od 2-posto od 1. travnja. 

Ministar Piletić je još nadodao da „to nije sve“ i najavio povećanje mirovina u 2023. godini, povećanje minimalne plaće i rješavanje pitanja član/nečlan.

Nakon što je Sanja Šprem ustvrdila da se radi o ponudi koja predstavlja smanjenje plaća i ove i iduće godine, Vilima Ribića je zanimalo što će biti s indeksacijom o kojoj se razgovaralo. „nikakve indeksacije kroz TKU neće biti , odgovorio je Piletić, ali i naglasio da će novih pregovora o povećanju osnovice u 2023. godini sigurno biti ako se situacija pogorša.

Ministri nisu pokazali razumijevanje za prijedloge Stjepana Topolnjaka iz Samostalnog sindikata zdravstva i socijalne skrbi i Željka Stipića da se stavove dviju strana pokuša približiti povećanjem iznosa pojedinih materijalnih prava, kao što je npr. božićnica.

Novi će se sastanak održati između 18. i 21. listopada i na njega će sindikati doći s odlukama svojih tijela ili rezultatima izjašnjavanja članstva.