ZAHVALA

15.05.2023

15. svibnja 2023.

ZAHVALA

Hvala povjerenicama i povjerenicima što su 10. i 11. svibnja proveli izjašnjavanje, a članicama i članovima što su sudjelovali na izjašnjavanju o prihvaćanju sadržaja Dodatka II. Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama.

Izjašnjavanje je provedeno u 417 od 430 podružnica. U podružnicama koje su provele izjašnjavanje naš sindikat ima 9217 članica i članova. Od onih koji su pristupili izjašnjavanju 4630 ili 63,09% se izjasnilo ZA, 2678 ili 36,49% PROTIV i nevažećih je listića 31 ili 0,42%.

Sukladno rezultatima provedenog izjašnjavanja Glavno vijeće sindikata je odlučilo da Sindikat Preporod potpiše Dodatak II. Temeljnom kolektivnom ugovoru.

Gordana Kovač-Bluha, predsjednica Glavnog vijeća