VIDEO: U Varaždinu predstavljen Istraživački izvještaj EU projekta Znanjem do prava

11.03.2020

10.03.2020. Znanjem do prava

U Varaždinu su predstavljeni rezultati ankete provedeni među maturantima u sklopu EU projekta Znanjem do prava.

Sindikat zaposlenika u hrvatskom školstvu Preporod je 27. rujna 2018. godine započeo s provedbom EU projekta „Znanjem do prava“. Partneri na projektu bili su Međimurska županija, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu (Katedra za radno i socijalno pravo i Katedra za sociologiju), Hrvatska udruga ravnatelja osnovnih škola te Radnički sindikat Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Vrijednost projekta je 1.415.700,00 kuna.

Projekt „Znanjem do prava“ sastoji se od dva dijela: istraživačkog i edukacijskog. „U istraživačkom dijelu projekta sačinjen je anketni upitnik i istraživački uzorak, a potom su članovi sindikata Preporod proveli anketu među maturantima, učenicima završnih razreda srednjih strukovnih škola u Hrvatskoj u kojima djeluje Sindikat Preporod. Cilj anketnog istraživanja bio je saznati koliko učenici završnih razreda srednjih strukovnih škola znaju o radničkim pravima u Republici Hrvatskoj. Istraživanje je provedeno na uzorku od 1102 učenika u 54 srednje škole u Hrvatskoj, a provođeno je u razdoblju od 29. travnja do 3 . svibnja 2020. godine.“, kazao je predsjednik Sindikata Preporod Željko Stipić.

Međimurska županija je partner projekta, a jedan od prioriteta Međimurske županije je ulaganje i sinergija obrazovanja i gospodarstva. Bitno je spomenuti da je Međimurska županija primjer dobre prakse u mnogim segmentima pa je tako proteklih nekoliko godina prilagodila upisne kvote potrebama tržišta rada. Ovaj projekt temeljem provedenih istraživanja daje smjernice kako učenike pripremiti za tržište rada.

Župan Međimurske županije Matija Posavec istaknuo je kako mu je drago da se Sindikat zaposlenih u Hrvatskom školstvu pored svoje primarne uloge, edukacije zaposlenika, bavi edukacijom i ulaže u učenike. „Kroz edukacijsko istraživačke projekte, učenici se mogu informirati i pripremiti za tržište rada. Izuzetno je važno povezivati obrazovanje i gospodarstvo i kada pripremite kvalitetan projekt i dobijete sredstva iz europskih fondova, tada to može biti korisno za sve. Bitno je da ulažemo u sebe, u one s kojima radimo, koje podučavamo te samim time generalno ulažemo i u naše društvo u cijelosti . “

Istraživački izvještaj „Poznavanje radničkih prava među maturantima srednjih strukovnih škola u Hrvatskoj“ prikazan je upitnik od 42 pitanja koja su se odnosila na sociodemografske i druge karakteristike te poznavanje problematike radničkih prava. Iz Međimurske županije u ovom istraživanju sudjelovale su Graditeljska škola Čakovec, Ekonomska i trgovačka škola Čakovec i Srednja škola Čakovec. Zaključak istraživanja jest da učenici premalo znaju o radničkim pravima, a svaki će učenik završnih razreda dobiti knjižicu koja će mu biti pomoć u prvim danima na tržištu rada.

Pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i sport Međimurske Županije Blaženka Novak pohvalila je sve međimurske škole koje su uključene u projekt te je nazočnim kolegama održala predavanje na temu: „Uloga osnivača u upravljanju i financiranju školskih ustanova“.