Glavni ciljevi i zadaci Školskog sindikata Preporod su:

 • zaštita i unaprijeđenje materijalnih i socijalnih interesa članova
 • zalaganje za svjesno unapređenje djelatnosti, a osobito materijalnih uvjeta rada
 • zaštita dostojanstva i ugleda djelatnika u osnovnom i srednjem školstvu
 • zalaganje za primjenu međunarodnih obrazovnih standarda, konvencija i preporuka u vezi profesionalnog statusa i specifičnosti radnih prava zaposlenih u osnovnom i srednjem školstvu
 • kontinuirano ostvarenje prava na sudjelovanje sindikata u kreiranju i provođenju poslovne politike
 • zalaganje za poštivanje ljudskih sloboda i prava, pravne države, demokracije,
  slobodnog tržišta kao okvira bez kojeg nije moguće slobodno sindikalno djelovanje
 • zaštita svih sindikalnih i socijalnih prava, te zalaganje za neprijepornu primjenu međunarodnih radnih standarda, konvencija i preporuka osobito onih koji uključuju slobodu udruživanja i pravo na štrajk
 • podrška borbi protiv nezakonitog djelovanja, prekoračenja ovlaštenja, zloupotreba položaja, nemoralnog postupanja i krimanala u društvu u cjelini, a osobito u sustavu osnovnog i srednjeg školstva

Sindikat u njegovu djelovanju vode slijedeća načela:

 • ideali socijalne pravde, demokracije i ljudskih prava
 • neovisnost i neutralnost o svim političkim strankama, vjerskim, ideološkim skupinama i ustanovama, državi i poslodavcima, iz čega proizlaze da je Sindikat laička, nestranačka i nevladina organizacija čije su odluke izraz samo i jedino volje većine članova sindikata
  i njegovih demokratski izabranih tijela
 • solidarnost među sindikatima i među sindikalnim članstvom
 • unutarnji odnosi u sindikatu na temelju kolegijalnosti, tolerancije, iskrenosti, principijelnosti i poslovne moralnosti