Sud časti sindikata

Članovi suda časti

Ivana Klinčić Bartolić, predsjednica
Darka Marić, zamjenica predsjednice
Anita Padovan, članica
Nevesin Vusić, član
Petar Erceg, član