Sporan članak 192. Zakona o radu

04.05.2023

04.05.2023.

Četiri sindikata zatražila su ocjenu ustavnosti čl. 192 Zakona o radu (ZOR) jer smatraju da zbog njega članovi manjinskih sindikata i nečlanovi imaju manja prava u odnosu na članove reprezentativnih sindikata, koji sudjeluju u kolektivnom pregovaranju.

Trebaju li članovi reprezentativnih sindikata imati veća materijalna prava od članova nereprezentativnih sindikata i nečlanova ili bi razlika trebala biti samo između članova svih sindikata i nečlanova ili ne bi trebalo biti razlike bez obzira na sindikalni status.

Pogledajte u prilogu kako razmišljaju neki od čelnika sindikata i stručnjak za radno pravo.