Situacija u školstvu alarmantna: Tko će učenicima predavati matematiku i informatiku?

02.12.2021

01.02.2021. 24 SATA, piše: Marta Divjak

Istražujemo zašto nedostaje sve više nastavnika: Posebno muku muče tehničke srednje škole, a kandidati im se ne javljaju ni nakon tri natječaja. Sve manje studenata upisuje i nastavnički smjer matematike na PMF-u

Već nekoliko mjeseci se raspravlja o nedostatku nastavnika, naročito matematike, fizike, biologije i kemije.

Važno je napomenuti da je u strukovnim školama još veći problem od zapošljavanja nastavnika matematike, zapošljavanje nastavnika stručno-teorijskih sadržaja: magistra inženjera elektrotehnike ili diplomiranih inženjera elektrotehnike, magistra inženjera računalstva ili diplomiranih inženjera računalstva, magistra inženjera strojarstva ili diplomiranih inženjera strojarstva.

Situacija je alarmantna, a počne li ministarstvo riješavati probleme sad, promjene ćemo osjetiti tek kroz deset godina. 

Istraživanje pokazuje da matematičari ne traže posao u školama jer za njih ima dosta bolje plaćenih poslova na drugim pozicijama, dok je nekim studentima studij je težak pa ‘produže’ studiranje. Kako bi motivirali studente, ministarstvo znanosti i obrazovanja je 2018. uvelo državne stipendije za deficitarne nastavničke studije.

Neki od matematičkih znanstvenika su nam rekli kako nema dovoljno interesa za nastavnički studij matematike jer su učenici slabo pripremljeni kroz osnovnu i srednju školu. A smatraju da su nastavnici matematike ključni i zato je uloga nastavničkog fakulteta ključna. Ne samo da izrade suvremene kurikulume nego da se nastavnički studiji ne tretiraju kao drugorazredni što je često slučaj te da se osigura kontinuirana suradnja sa školama. Metodičari na fakultetima trebaju biti najbolji profesori matematike s bogatim međunarodnim iskustvom i istraživanjem u tom području, a ne oni kojima treba popuniti normu.

Kako kažu,  premali je broj sati matematike u školama pa se ne stigne gradivo utvrditi i napraviti oni zanimljivi primjeri primjene matematike te rješavanje problema. Pripremljen je program cjelodnevne nastave za koje je MZO u lipnju 2020. objavio strateški dokument i pripremili su podloge za povlačenje EU fondova za tu namjenu.

Kontaktirali smo osnovne škole, srednje tehničke škole u svakoj županiji. 

Informatičara nedostaje radi uvođenja predmeta u redovnu i izbornu nastavu i u razrednoj nastavi (od 1. do 4. razreda) i često je navedeni kadar deficitaran te nestručno zastupljen.

Na primjer, u Dubrovniku nedostaje profesora iz gotovo svih predmeta, ali nema niti stručnih suradnika. U srednjoj školi Dugo Selo, u ovoj školskoj godini imali su jedan natječaj za informatiku na koji se prijavilo troje kandidata, a za matematiku objavljuju već treći put i nisu zaprimili niti jednu prijavu kandidata koji ispunjava uvjete. Nedostaju im nastavnika iz matematike i stručnih predmeta u strojarstvu i elektrotehnici.

Tehnička škola u Zagrebu je raspisivala natječaje za matematiku i informatiku/računalstvo, a u zadnje vrijeme nije se javila niti jedna zainteresirana osoba.

Za nastavnika matematike je Tehnička škola Ruđer Bošković u ovoj školskoj godini uspjela popuniti upražnjena radna mjesta ili zamjene. Za nastavnika stručno-teorijskih sadržaja (magistar inženjer elektrotehnike/ diplomirani inženjer elektrotehnike) nisu uspjeli popuniti upražnjeno radno mjesto (nitko se nije javio na do sada objavljena dva natječaja, a neki dan su objavili i treći).

Tehnička škola Čakovec nije u proteklih 10 godina nisu imali nikakvih problema prilikom zapošljavanja nastavnika matematike i informatike – suglasnosti od MZO su stizale u prihvatljivim rokovima. Za razliku od potrebe za nastavnicima općeobrazovnih predmeta, u koje ulazi matematika-informatika, gdje ima veći broj ponuda po pojedinom natječaju, sve je veći problem za pronalaženjem i zapošljavanjem kvalitetnih kadrova za predmete struke – sektor strojarstvo , elektrotehnike i računalstvo. 

Nedostaje profesora matematike, ing.elektrotehnike i strojarstva i na Tehničkoj školi Nikole Tesle u Vukovaru.

U osnovnoj školi Mirkovci na natječaje nastavnika matematike se javi manji broj, no trenutno su stručno zastupljeni i nadaju se da će tako i ostati.

Interes za nastavničke studije matematike i informatike na PMF-u pada iz godine u godinu

PMF nije mijenjao upisnu kvotu, ono što se mijenja u zadnjih par godina je popunjenost kvote jer se smanjuje interes za nastavničke studije matematike, fizike i informatike pa ostaje nepopunjenih mjesta. Potrebe su velike ali nema interesa jer je studij težak, a nastavnički poziv nije cijenjen što se ogleda i u niskim primanjima. Ljudi koji i jesu završili matematiku, informatiku ili neki drugi stručni predmet često nemaju motivacije za rad u obrazovnom sustavu, već češće biraju druge sektore koje smatraju unosnijima.

Pitali smo dekana PMF-a, imaju li dovoljno profesora na nastavničkim studijima matematike.

– Na Matematičkom odsjeku nedostaje nastavnika jer je velik interes za studije matematike koji nisu profesorski. Teško je razdvojiti profesore samo za nastavničke smjerove jer mnogi predaju istovremeno na nastavničkim i drugim smjerovima na Matematičkom odsjeku kao i na odsjecima na Fakultetu gdje matematika nije glavni predmet studiranja. Ukupno gledano nastavnici na Matematičkom odsjeku su najopterećeniji i ima ih najmanje s obzirom na potrebe – rekao nam je Mirko Planinic.

Situaciju ‘spašavaju’ srodne struke

Ako se na natječaj za nastavnika matematike javi netko tko je završio odgovarajući diplomski nastavnički studij na PMF-u taj ima prednost. U idealom slučaju takav kandidat bi uvijek postojao i tu bi stvar završila te bi škola dobila kvalificiranog nastavnika.

Nažalost, budući da nam nedostaju nastavnici matematike često se događa da se nitko takav ne javi na natječaj za predmetnog nastavnika matematike u osnovnoj školi. Tada se u obzir uzimaju koji su učitelji koji su završili dodiplomski studij (4-godišnji) s ‘pojačanom matematikom’ ili magistar matematike (istraživački smjer) ili druge srodne struke s položenim nastavničkim kompetencijama (pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičkih) u iznosu od minimalno 55 ECTS-a.