Sindikati istražuju što maturanti znaju o svijetu rada

29.04.2019

Piše: Ivana Ivandić, T-portal 29.04.2019.

Sindikat zaposlenih u hrvatskom školstvu Preporod, Radnički sindikat Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i Hrvatska udruga ravnatelja osnovnih škola u utorak su predstavili istraživački dio EU-projekta ‘Znanjem do prava’ pomoću kojeg se želi saznati što i koliko zapravo maturanti znaju o svijetu rada

‘Istraživanje počinje od danas, a cilj je doznati što maturanti znaju iz prijelaza svijeta učenja u svijet rada. Svijet rada je uređeni sustav u kojem postoje ‘pravila igre’, a neupućeni mladi ljudi su lak plijen. Za očekivati bi bilo da se učenike pri kraju školovanja upoznaje s pravilima koja će vrijediti kad oni završe sa svojim školovanjem i postanu radnici’, objasnio je predsjednik Sindikata Preporod Željko Stipić. Prvi put, napomenuo je, školski sindikat provodi istraživanje među učenicama i učenicima te očekuju dosta koristi od projekta.

Predstavnica radnika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje Višnja Stanišić i predstavnik Hrvatske udruge ravnatelja osnovnih škola Nikica Mihaljević također smatraju kako mladi moraju znati svoja prava kad uđu u svijet rada.

‘To istraživanje je jako važno jer mladi ljudi imaju negativan stav prema sindikatima, a trebali bi imati pozitivan kako bi znali kome se trebaju obratiti za pomoć’, zaključila je predstavnica radnika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje Višnja Stanišić te dodala kako su u posljednje vrijeme u Zavod primili velik broj mladih ljudi koji uopće nisu znali svoja prava.

Predstavnik Hrvatske udruge ravnatelja osnovnih škola Nikica Mihaljević rekao je kako su se pridružili projektu jer smatraju važnim objasniti interesnim skupinama model rukovođenja u školama.

Prema rezultatima istraživanja izradit će se brošura ‘Znanjem do prava’, u kojoj će biti predstavljena najvažnija pitanja obuhvaćena istraživanjem.

‘Naša je želja da učenici brošuru ponesu sa sobom u svijet rada te da im ona bude od pomoći u situacijama kad se nađu u nedoumici ili problemima oko ostvarenja pojedinih svojih prava na svom radnom mjestu’, naveo je Stipić.

 

Projekt težak milijun i pol kuna

Za 1098 učenika upitnik sa 42 pitanja

Projekt se sastoji od dva dijela, a edukacijski dio započeo je u listopadu 2018. godine, dok je istraživački dio krenuo u utorak 29. travnja te traje do 3. svibnja. Kako navodi Stipić, dosad je održano 14 dvodnevnih skupova edukacija na kojima je sudjelovalo 300 nastavnika te se još trebaju održati 32 dvodnevna skupa. Istraživanje uključuje 1089 učenika i učenica završnih razreda u 54 srednje škole.

Ispitanici će morati odgovoriti na sveukupno 42 pitanja u upitniku koja se odnose na zapošljavanja, radno vrijeme, plaću, prava trudnica i roditelja, otkaz i slično. Rezultati se očekuju krajem lipnja ili početkom srpnja, a vrijednost projekta iznosi milijun i pol kuna. Partneri na projektu još su Pravni fakultet u Splitu i Međimurska županija.

ŠTO MATURANTI ZNAJU O SVIJET RADA?

Nakon obrazovanja najveći broj učenica i učenika odlazi u svijet rada. Jedan uređeni sustav, kakav je obrazovni, zamjenjuje sustavom rada. Sustavom koji je  u značajnoj mjeri uređen i u kojem su „pravila igre“ između radnika i poslodavca uređena različitim propisima. Ponajprije Zakonom o radu, kolektivnim ugovorima, pravilnicima o radu i sl. Za očekivati bi bilo da se učenike pri kraju njihova školovanja upoznaje s pravilima koja će vrijediti kada oni  završe sa svojim školovanjem i postanu radnici. Je li tome tako, što naši učenici, pri samom kraju srednje škole znaju o svijetu rada, pravilima koja u tom svijetu rada vrijede, svojim obvezama, pravima te pravima i obvezama svoga poslodavca – cilj je istraživanja koje će se u srednjim školama provoditi od  29. travnja do  3. svibnja 2019.

Kako je došlo do ovog istraživanja? Zamisao o provedbi istraživanja nastala je dok se pripremao EU-projekt „Znanjem do prava“. Na raspisani natječaj, koji se financira iz Europskog socijalnog fonda, Sindikat Preporod se prijavio još  u srpnju 2017. Ugovor o dodjeli novca potpisan je u rujnu 2018.  Dvodijelni projekt, prvi dio je edukacijski a drugi dio istraživački, započeo se realizirati u listopadu 2018. Projekt bi u cijelosti, uključujući obje njegove sastavnice, trebao završiti u travnju 2020.

Istraživački dio projekta započeo je izradom upitnika, nastavlja se provedbom istraživanja i obradom rezultata, završava objavljivanjem rezultata i izradom brošure „Znanjem do prava“ koja će se dijeliti učenicima završnih razreda strukovnih škola.

Izrada upitnika

U suradnji s Pravnim fakultetom u Splitu, jednim od partnera Preporoda u provedbi ovog projekta (ostali partneri su Međimurska županija, Hrvatska udruga ravnatelja osnovnih škola i Radnički sindikat Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)  izrađen je anketni upitnik.  Upitnik su izradili profesori s katedre Radnog prava Adrijana Bilić i Trpimir Perkušić  i profesorice s katedre za sociologiju Ranka Jeknić I Blanka Čop. Nakon što su s istraživanjem upoznati Agencija za odgoj i obrazovanje i Agencija za strukovno obrazovanje, s provedbom istraživanja 18. ožujka suglasilo se i Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Provedba istraživanja i obrada rezultata

Istraživanje će se od 29. travnja do 3. svibnja provoditi na uzorku od 1089 učenica i učenika završnih razreda u 54 odabrane srednjoškolske ustanove. Provoditelji istraživanja bit će povjerenice i povjerenici zaposleni u odabranim školama.  Istraživanje će trajati između 15 i 20 minuta, a ispitanici će odgovoriti na 10 uvodnih i 32 pitanja vezanih uz materiju koja se ispitivanjem istražuje.  Kako se radi o sadržajno opsežnom upitniku i velikom broju ispitanica i ispitanika, objava rezultata očekuje se krajem lipnja ili početkom srpnja.

 

Izrada brošure

S rezultatima istraživanje će prvo biti upoznata javnost, a potom će istraživanje poslužiti kao podloga za izradu prikladne brošure „Znanjem do prava“. U brošuri će, na učenicima primjeren način, najvažnija pitanja obuhvaćena istraživanjem, biti predstavljena učenicima. Naša je želja da brošuru učenici ponesu sa sobom u svijet rada te da im ona bude od pomoći u situacijama kada  se nađu u nedoumici ili problemima oko ostvarenja pojedinih svojih prava na svom radnom mjestu.

Nekoliko riječi i o samom sadržaju anketnog upitnika.  Sporne situacije i sporna pitanja oko prijema na posao, trajanje radnog vremena i problemi vezani uz prekovremeni rad, isplata plaće, prava trudnica i roditelja, problemi vezani uz otkaz, sindikalno organiziranje i organizacija štrajka – neka su od pitanja koja ćemo postaviti maturanticama i maturantima. Nastojat ćemo doznati i na koji su se sve način nai učenici upoznali sa sadržajima koji se upitnikom provjeravaju.

Zaključak:

Istraživački dio EU-projekta Znanjem do prava pionirski je poduhvat iz više razloga. Radi se o prvom istraživanju ovakvog sadržaja u našim srednjim školama. U provedbi istraživanja ostvarena je suradnja između akademske zajednice i sindikata koji je nositelj istraživanja.  Po prvi puta jedan školski sindikat provodi istraživanje među učenicama i učenicima. Od istraživanja će konkretnu korist imati buduće radnice i radnici, dok će sam sadržaj istraživanja i rezultati  moći poslužiti kao podloga za međupredmetni  sadržaj kurikula Građanskog odgoja.