PRIOPĆENJE

23.05.2016

Zagreb, 23. svibnja 2016. godine

P R I O P Ć E NJ E

Ponuđena ostavka Borisa Jokića i članova Ekspertne radne skupine – prijelomni je trenutak  u prevažnoj šesnaestomjesečnoj aktivnosti preoblikovanja hrvatskog odgojno-obrazovnog sustava. Kako su se stvari po kurikularnu reformu odvijale posljednjih nekoliko tjedana, doslovce je bilo samo pitanje dana kada će se dogoditi ovo što se danas i dogodilo.

Načelnom potporom projektu, uz istovremeno izbjegavanja plaćanja preuzetih financijskih obveza, neodgovorno se usporavao započeti važan posao, ali i dezavuirao ugled voditelja među sudionicima  u izradi dokumenata. Ipak, unatoč svemu, današnjom odlukom o dvodnevnoj odgodi stupanja na snagu podnesenih ostavki, odgovornima za sudbinu najvažnijeg reformskog projekta u ovoj zemlji daje se još jedna prilika  za preispitivanje  neodgovornog ponašanja naspram projektu Cjelovite kurikularne reforme.

Zbog neophodnosti korjenitih promjena u odgojno-obrazovnom sustavu, zbog uključenosti značajnog broja učitelja i nastavnika s konkretnim iskustvom u radu s učenicima, zbog samog načina rada članova i voditelja radnih skupina koji se, u pozitivnom smislu, razlikovao od svih dosadašnjih sličnih pokušaja, zbog velike potpore koju su najavljene promjene imale i još uvijek imaju u javnosti, a napose među roditeljima i učenicima; zbog svega spomenutog, Sindikat Preporod je cijelo vrijeme, čak i unatoč javno iskazanom neslaganju s pojedinim predloženim rješenjima iz Strategije obrazovanja,  pružao potpunu podršku započetom preoblikovanju odgojno-obrazovnog sustava .

Sindikat Preporod poziva ministra Predraga Šustara da, umjesto davanja nekih novih izjava podrške, udovolji utemeljenim zahtjevima članova Radne skupine a samim time spasi od propasti i posvemašnjeg urušavanja nacionalni odgojno-obrazovni sustav. Prihvatiti se vlasti znači preuzeti odgovornost za donošenje važnih odluku. Na ministru znanosti, obrazovanja i sporta je donošenje najvažnije odluke u njegovu mandatu. U Sindikatu Preporod, vjerujemo, ispravne!

 

Željko Stipić, predsjednik Sindikata

zaposlenika u hrvatskom školstvu

                                                                                                                                                                P R E P O R O D