PRIJEDLOZI ZA GRANSKE KOLEKTIVNE UGOVORE

04.02.2022

04.02.2022.

Zahvaljujemo se svima onima koji su se odazvali našem pozivu od 19. siječnja 2022. godine da nam, nakon što je Sindikat Preporod stekao status reprezentativnog sindikata i za područje osnovnog i za područje srednjeg školstva, pošaljete svoje primjedbe i prijedloge za sadržaj novih granskih kolektivnih ugovora.

Kako smo prijedloge dobili iz velikog broja ustanova i pojedinaca, nećemo poimence spominjati podnositelje prijedloga. Većina prijedloga bit će nam od velike koristi u predstojećim pregovorima. Još jednom – Hvala!

Objavljujemo pregled sviju pristiglih primjedbi iz dva razloga.  Prvi je razlog u mogućnosti stjecanja uvida  u pristigle prijedloge koji ne mogu biti uvršteni u službene prijedloge jer se odnose na pitanja koja nisu sadržaj granskih kolektivnih ugovora. Drugi je razlog  u tome što Vas želimo potaknuti na dodatno slanje prijedloga, ukoliko neko pitanje nisu obuhvaćeno prijedlozima.

U ovom trenutku, kolegice i kolege, još ne znamo kada će započeti pregovori. Na prijedlog Nezavisnog sindikata zaposlenika u srednjim školama, usuglasili smo broj sudionica i sudionika ( 6 naspram 3 ) u predstojećim pregovorima. Prijedlog Sindikata hrvatskih učitelja još nismo dobili.

PRIJEDLOZI ZA GRANSKE KOLEKTIVNE UGOVORE

(Napomena: Prijedlozi za granske kolektivne ugovore istaknuti su boldom)

PRIJEDLOZI ZA GRANSKE KOLEKTIVNE UGOVORE (OŠ i SŠ)

(Napomena: Prijedlozi koji se odnose na granske kolektivne ugovore su boldirani)

 • BONUS SVIM RADNICIMA, A NE SAMO UČITELJIMA I NASTAVNICIMA
 • POVEĆANJE IZNOSA OTPREMNINE
 • UVEĆANJE PLAĆE ZA PARALELNI RAD ILI OVAJ RAD TRETIRATI KAO DVOKRATNI RAD
 • UVEĆATI NAKNADU ZA POVEĆANU ODGOJNO-OBRAZOVNU ODGOVORNOST (IZLETNINA)
 • SASTAV ŽUPANIJSKIH POVJERENSTAVA ZA RASPOREĐIVANJE VIŠKOVA
 • DAR U PRIGODI DANA SV. NIKOLE I UDOMITELJIMA
 • PLAĆENI DOPUST OD 2 DANA ZA SUDSKE POZIVE
 • UVEĆANJE ZA RAD U KOMBINACIJI UČITELJIMA U POSEBNIM USTANOVAMA
 • 17% DODATAK NA UKUPNO RADNO VRIJEME UČITELJIMA U POSEBNIM USTANOVAMA
 • DODATAK NA POSEBNE UVJETE RADA VOZAČIMA, SPREMAČICAMA U POSEBNIM USTANOVAMA
 • 12% DODATAK NA NEPOSREDAN RAD MEDICINSKIM SESTRAMA U POSEBNIM USTANOVAMA
 • POSEBNI UVJETI RADA I ZA PREKOVREMENI RAD U POSEBNIM USTANOVAMA
 • DODATAK ZA RAD U KOMBINACIJI I U POSEBNIM USTANOVAMA
 • REFUNDACIJA ZA TROŠKOVE GRIJANJA,STRUJE, INTERNETA KOD RADA OD KUĆE
 • RAD SA UČENICIMA U SAMOIZOLACIJI KAO PREKOVREMENI RAD
 • BONUS ZA ONE KOJI RADE I KAO UČITELJI I KAO STRUČNI SURADNICI, NPR. KNJIŽNJIČARI
 • SLOBODNI DANI TEMELJEM NEREALIZIRANE DNEVNE STANKE NASTAVNICIMA I STRUČNIM SURADNICIMA
 • KORIŠTENJE GODIŠNJEG ODMORA U DANIMA KAD SE ODVIJA NASTAVA
 • POSEBNI UVJETI RADA I ZA RAD S UČENICIMA KOJI SE ŠKOLUJU PREMA INDIVIDUALIZIRANOM PROGRAMU
 • VREMENSKO OGRANIČENJE ZA ODGOVARANJE NA TELEFONSKE POZIVE UČENICIMA I RODITELJIMA
 • POŠTIVANJE NORMATIVA ZA SPREMAČICE I KUHARICE
 • UVEĆANJE PLAĆE ZA DVOKRATNI RAD UČITELJIMA KOJI RADE U DVIJE ŠKOLE U ISTOM DANU
 • ZADUŽENJA U OSTALIM POSLOVIMA PROPORCIONALNA  BROJU SATI U NASTAVI
 • POVEĆATI DODATAK OD 7% PO ODRŽANOM SATU S UČENICIMA KOJI SE ŠKOLUJU  PREMA  PRILAGOĐENOM PROGRAMU
 • UVEĆANJE OSNOVNE PLAĆE OD 7% ISPLATITI I U SLUČAJU KAD UČENIKA NEMA NA NASTAVI
 • UVEĆANJE OSNOVNE PLAĆE I ZA ODRŽANE SATE S UČENICIMA KOJI SE ŠKOLUJU PREMA INDIVIDUALIZIRANOM PROGRAMU
 • UKIDANJE OGRANIČENJA OD 30 DANA ZA GODIŠNJI ODMOR
 • PREKOVREMENI RAD ZA ČUVANJE DJECE KOJA NE POHAĐAJU VJERONAUK
 • POSLOVI S UDŽBENICIMA KAO PREKOVREMENI RAD
 • REGULIRATI DEŽURSTVO PRIJE POČETKA NASTAVE UČITELJIMA RAZREDNE NASTAVE S UČENICIMA U PRODUŽENOM BORAVKU
 • PRAVA IZ UGOVORA SAMO ČLANOVIMA SINDIKATA
 • 2 SATA UMJESTO 1 ZA VODITELJE ŽUPANIJSKOG STRUČNOG VIJEĆA
 • KOEFICIJENT SSS SVIM SPREMAČICAMA
 • SISTEMATSKI PREGLEDI I ASISTENTIMA U NASTAVI
 • ZAPOŠLJAVANJE PORTIRA
 • PLAĆANJE STRUČNIH SURADNIKA OVISNO O BROJU UČENIKA U ŠKOLI
 • PLAĆANJE TAJNIKA I RAČUNOVOĐA OVISNO O BROJU UČENIKA U ŠKOLI
 • NORMIRATI BROJ UČENIKA PO JEDNOM STRUČNOM SURADNIKU
 • U ŠIFRARNIKU RADNIH MJESTA STRUČNE SURADNIKE NAVESTI KAO NASTAVNO OSOBLJE
 • UREDITI PITANJE PREDLAGATELJA OSOBE ZA ZAŠTITU DOSTOJANSTVA RADNIKA
 • DODATAK NA PLAĆU ZA RAD S UČENICIMA IZ DEPRIVIRANIH SKUPINA
 • KVALITETNIJE POKRIVANJE TROŠKOVA ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE
 • SMANJENJE BROJA UČENIKA U RAZREDNOM ODJELU
 • PREKOVREMENI RAD SINDIKALNIM POVJERENICIMA IZ REDOVA NENASTAVNOG OSOBLJA
 • POVEĆANJE KOEFICIJENTA SLOŽENOSTI POSLOVA TAJNICIMA USTANOVA
 • OBVEZE PREMA NALOGU POSLODAVCA ZA VRIJEME KORIŠTENJA SLOBODNIH DANA
 • OPIS RAZREDNIČKIH POSLOVA I VEĆI BROJ SATI ZA RAZREDNIČKE POSLOVE
 • POVEĆANJE VREMENA KOJE SE PRIZNAJE ZA PRIPREMU
 • ODGOJNE PREDMETE IZUZETI OD OCJENJIVANJA
 • IZJEDNAČITI U KOEFICIJENTIMA UČITELJE VŠS I VSS
 • DOPUNSKA I DODATNA NASTAVA U NORMI
 • FORMIRANJE RAZREDNIH ODJELA S MANJE OD 28 UČENIKA U SLABO NASELJENIM PODRUČJIMA
 • PLAĆANJE ZAMJENA U NASTAVI STRUČNIM SURADNICIMA ZA VRIJEME  RADNOG VREMENA
 • DEFINIRATI VRIJEME ODVIJANJA UČITELJSKIH DEŽURSTAVA
 • DODATAK NA PLAĆU TAJNICIMA I RAČUNOVOĐAMA KOJI RADE U DVIJE ŠKOLE
 • PLAĆANJE PREKOVREMENOG RADA ADMINISTRATIVNOG I TEHNIČKOG OSOBLJA
 • ČEŠĆI I SVEOBUHVATNIJI SISTEMATSKI PREGLEDI
 • POVEĆANJE IZNOSA BOŽIĆNICE S 1.500,00KN NA 2.000,00 KN
 • NAKNADA ZA PRIJEVOZ S 1KN/KM NA 1.50 KN/KM
 • BONUS STRUČNIM SURADNICIMA EDUKACIJSKIM REHABILITATORIMA U REDOVITIM ŠKOLAMA
 • IZJEDNAČAVANJE KOEFICIJENATA UČITELJA EDUKACIJSKIH REHABILITATORA I  STRUČNIH SURADNIKA EDUKACIJSKIH REHABILITATORA
 • RADNO VRIJEME PEDAGOGA
 • PRIZNAVANJE TAJNICIMA STRUČNOG ISPITA U KOEFICIJENT
 • ISPLATA 13 PLAĆE
 • UKIDANJE ZABRANE ZAPOŠLJAVANJA
 • ISPLATA TROŠKOVA PRIJEVOZA U SLUČAJU OBVEZE VIŠEKRATNOG DNEVNOG DOLASKA U ŠKOLU
 • UVEĆANJE OSNOVNE PLAĆE EDUKACIJSKIM REHABILITATORIMA ZA RAD U KOMBINACIJI U POSEBNIM RAZREDNIM ODJELIMA/PROGRAMIMA
 • OBVEZATI RAVNATELJE SŠ U POGLEDU PRELASKA NA UPRAŽNJENO RADNO MJESTO
 • PLAĆENI DOPUST ZA SASTANKE ČLANOVA RADNIH SKUPINA U MZO, AZOO, ASOO I NCVVO
 • PLAĆANJE DEŽURSTAVA NA DRŽAVNOJ I PROBNOJ DRŽAVNOJ MATURI
 • REGULIRANJE NESTRUČNIH ZAMJENA U SREDNJIM ŠKOLAMA
 • UVRŠTAVANJE SVIH ŠKOLA NA OTOCIMA NA POPIS ŠKOLA S OTEŽANIM UVJETIMA RADA
 • DEFINIRATI KRITERIJE ZA OSTVARIVANJE DODATAKA ZA USPJEŠNOST U RADU
 • USKLAĐIVANJE NAKNADE ZA PRIJEVOZ I KRETANJA CIJENE GORIVA
 • REGULIRANJE OBVEZE DOLASKA NA UV, RV UČITELJIMA KOJI RADE NA DVIJE ŠKOLE U DANE KADA NE RADE U ŠKOLI U KOJOJ SE ODVIJA UV, RV – PLAĆANJE DVOKRATNOG RADA I TROŠKOVA PRIJEVOZA U TAKVIM SLUČAJEVIMA
 • PLAĆENI DOPUST – 1 DAN ZA SMRT BRAĆE I SESTARA RODITELJA
 • BOLJE REGULIRATI PRAVA I SATE SINDIKALNIH POVJERENIKA KOJI SU I POVJERENICI RADNIKA ZA ZAŠTITU NA RADU I/ILI RADNIČKO VIJEĆE