Prevođenje radnih mjesta u javnim službama

07.03.2024

07.03.2024.

Uredbom o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama (Narodne novine broj: 22/24. – u daljnjem tekstu: Uredba) propisano je prevođenje dosadašnjih naziva radnih mjesta u javnim službama u nove nazive radnih mjesta, na način da se uz nazive radnih mjesta utvrđene dotadašnjim propisima navedu novi nazivi radnih mjesta s pripadajućim platnim razredom i koeficijentom za obračun plaće.

Člankom 26. stavkom 1. Uredbe propisano je da će se prevođenje radnih mjesta propisanih do sada važećim propisima (za koje uputu po potrebi daje ministar nadležan za rad) provesti prema tablicama za prevođenje iz članka 25. ove Uredbe.

Dotadašnji nazivi radnih mjesta i stari koeficijenti te novi nazivi radnih mjesta, novi koeficijenti i platni razredi radnih mjesta u osnovnim i srednjim školama navedeni su u tablici broj 8. koja  čini sastavni dio Uredbe i prevođenje se vrši temeljem istih.

Sukladno članku 36. stavku 4. Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama ( Narodne novine br. 155/2023. – u daljnjem tekstu: Zakon) ravnatelj javne ustanove ima obvezu u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu Uredbe ponuditi onim radnicima kojima se promijenio naziv radnog mjesta izmjenu ugovora o radu (aneks ugovora) u skladu s odredbama rečenog Zakona.

Člankom 36. stavak 6. Zakona propisano je da:

  • radnik koji smatra da mu je pogrešno utvrđeno prevođenje naziva radnog mjesta i novi koeficijent za obračun plaće (ne mora potpisati aneks ugovora o radu) ima pravo zatražiti ispravak (preporuka je da se ispravak traži pisanim putem).
  • ako ravnatelj javne ustanove utvrdi da je zahtjev osnovan, obavijestit će radnika pisanim putem o prihvaćanju njegova zahtjeva ( ponuda ispravljenog aneksa ugovora).
  • ukoliko ravnatelj javne ustanove utvrdi da zahtjev nije osnovan, dužan je donijeti odluku o odbijanju zahtjeva, a radnik temeljem te odluke može tražiti zaštitu povrijeđenog prava pred nadležnim sudom sukladno općem propisu o radu.

Za sva ostala pitanja slobodno se obratite pravnoj službi Sindikata.