PREGOVORI za TKU – sastanak 7. – REALOKACIJA

27.10.2017

Riječ realokacija (hrv. premještanje ili preusmjeravanje) obilježila je 7. sastanak pregovaračkih odbora. Ovom je riječju pomoćnica ministra financija i glavna državna rizničarka Ivana Jakir-Bajo u jednoj jedinoj riječi sažela očekivanja  svoje strane pregovaračkog tima.

Kroz 3 se sata prošlo svega 8 članaka, a pri tom su  usuglašena samo ona  rješenja (plaćeni dopust, dopust za školovanje, naknada štete),  koja nisu ni prije pregovora bila sporna. Nikakvog dogovora nije bilo o otkaznim rokovima i otpremninama, a osobito ne oko osnovice plaće.

Vladinoj pregovaračkoj strani, predvođenoj i ovaj puta Markom Pavićem i Nadom Murganić , nije prihvatljivo postojeće rješenje o tzv. povlaštenoj otpremnini. Bez obzira što se, prema podacima Vlade, radi o svega 10-ak enormno visokih  otpremnina godišnje/zdravstvo/, baš u smanjenju iznosa od 65% prosječne mjesečne bruto plaće za svaku navršenu godinu rada na svega 1/3 bruto plaće,  pregovarači Vlade vide mogućnost uštede koja će omogućiti poboljšanje pojedinih materijalnih prava. „Nešto mora ići naniže, ako želimo da nešto ide naviše!“ – rečenica je iz obrazloženja Marka Pavića o razlozima smanjenja povlaštene otpremnine.

I baš se u ovoj dionici  današnjih „pregovora“,  argumentom o realokaciji u „pregovore“ uključila spomenuta pomoćnica ministra Zdravka Marića. Prema gđi Jakir Bajo ovi pregovori za posljedicu ne mogu imati nikakav značajniji trošak koji već u  državnom proračunu nije predviđen, odnosno, stav je Vlade, kako će se o osnovici, visini božićnice i regresa sa sindikatima javnih i državnih službi pregovarati od svibnja do srpnja kada se priprema proračun za iduću godinu. Dakle, sve ono što mi možemo napraviti u ovom trenutku realocirati je sredstva koja su namijenjena javnim službama – istaknula je Jakir Bajo.

Unatoč tome što je ključna pregovaračka pozicija Vlade bila očita već u okviru rasprave o povlaštenoj otpremnini manje-više sve se još jednom ponovilo u dijelu sastanka kada se raspravljalo o plaći. Stav je predstavnika Vlade, koji je ujedno i odgovor na sindikalni zahtjev o potrebi povećanja osnovice za 15.2%, kako će se za plaće u javnim službama u 2018. godini izdvojiti 1.2 mld. kuna više u odnosu na ovu godinu što je dostatan iznos za plaću obračunatu po osnovici od 5.431.54 kn, odnosno za isplatu plaće po postojećoj osnovici uvećanoj za 2%. Da ne bi bilo ikakve zabune Stipe Mamić je sindikalnim pregovaračima jasno dao do znanja kako se radi o osnovici po kojoj bi plaća radnicima u javnim službama trebala biti isplaćena u prosincu za mjesec studeni. Naravno, naglasio je Mamić, samo u slučaju (?) da se o tome postigne dogovor sa sindikatima. U slučaju izostanka dogovora sa sindikatima, realna je mogućnost da će tek početkom iduće godine doći do  povećanja osnovice za 2% u javnim službama.

U dijelu sastanka na kojem se raspravljalo o osnovici plaće na vidjelo je izašla potpuna nepomirljivost stavova dviju strana. Sindikati su od predstavnika Vlade očekivali pregovore o cijeni rada, a pregovarači Vlade su sindikatima bili spremni svoje odbijanje pregovora o osnovici plaće obrazložiti  postojanjem proračunskih limita.

Nakon idućeg sastanka, zakazanog za ponedjeljak 30. listopada,  kada se više neće moći izbjegavati „pregovaranje“ o božićnici, regresu, naknadi za prijevoz…  jasnija će biti sudbina Temeljnog kolektivnog ugovora.