Sindikat zaposlenika u hrvatskom školstvu Preporod osigurava besplatnu pravnu pomoć svojim članovima.

Svakog radnog dana u vremenu 14 - 17 sati možete nazvati na broj 

01 / 4814 001 pravnica Milka Rodić, E-mail: pravo@sindikat-preporod.hr

ili na 01 / 3861 028 pravnica Nikolina Modrić, E-mail: pravo2@sindikat-preporod.hr