POVJERENICAMA I POVJERENICIMA: Priprema za pregovore

08.02.2017

SINDIKAT-LOGOKASLIC2

POVJERENICAMA I POVJERENICIMA

Zagreb, 6. veljače 2017. godine 

ŠTO NAM JE ČINITI?

Kolegice i kolege!

Nakon što je Preporod stekao status reprezentativnog sindikata, pred nama su tri važna zadatka: održavanje sastanaka županijskih i međužupanijskih vijeća, sastanci u podružnicama i održavanje sjednice Glavnog vijeća.

Sastanci županijskih i međužupanijskih vijeća

S održavanjem sastanaka međužupanijskih  i županijskih vijeća krećemo odmah. Povjerenik ili zamjenik povjerenika dužni su sudjelovati na ovim sastancima. Cilj ovih sastanaka jest priprema predstojećih sastanaka sindikalnih podružnica

Sastanci u podružnicama

Na sastancima podružnica članstvo će biti upoznato sa svim važnijim odredbama važećih kolektivnih ugovora. Također, na sastanku će se prikupiti primjedbe i prijedlozi. Nakon sastanka zapisnik sa sastanka šalje se Glavnom vijeću.

Sjednica Glavnog vijeća

Glavno će vijeće, temeljem pristiglih primjedbi i prijedloga iz podružnica, kao i na temelju vlastitih zaključaka i odluka, formulirati osnovne pregovaračke zahtjeve. Također, Glavno vijeće će imenovati pregovarače koji će sudjelovati u pregovorima.

Kolegice i kolege! Kao što smo to obećali u našem promidžbenom letku Pridruži se!,  naše sudjelovanje u pregovorima znači i da se sadržaj pregovora neće više skrivati od članstva i radnika u školama. Naše obećanje ćemo ispuniti ako mi, koji ćemo u pregovorima sudjelovati, redovito budemo slali informacije u podružnice te ako pristigle novosti, zahvaljujući Vašem angažiranju,  stignu do našeg članstva. Ovo je i najvažnija zadaća sindikalnih dužnosnika u podružnicama u razdoblju dok se pregovori budu odvijali. Neizostavno, u vrijeme pregovora, povjerenice i povjerenici trebaju pratiti sindikalnu web-stranicu na kojoj ćemo objavljivati sve važnije informacije s pregovora.

Pozivam Vas, kolegice i kolege, da predstojeće kolektivne pregovore shvatimo kao veliku priliku koja se napokon pružila našem sindikatu. Svatko je u prilici, bude li ispunjavao zadaće koje će dobivati, doprinijeti kvalitetnijem sudjelovanju Preporoda u pregovorima, te dati svoj prilog boljem položaju zaposlenih u osnovnim i srednjim školama. Sudjelovanje u kolektivnim pregovorima je najvažniji posao sindikata (članak 10. Statuta), a zastupanje članstva pri kolektivnom pregovaranju ključna je metoda sindikalnog djelovanja (članak 11. Statuta). Ne sumnjam da ćemo i ovaj puta svi zajedno i svatko od nas ponaosob učiniti sve kako bi u predstojećim trostrukim pregovorima Preporod dao svoj puni doprinos.

S poštovanjem,

Željko Stipić