P R I O P Ć E NJ E, 23.03.2023.

23.03.2023

Zagreb, 23. ožujka 2023.

P R I O P Ć E NJ E

Sveobuhvatne promjene odgojno-obrazovnog procesa koje se od rujna najavljuju u 50 eksperimentalnih školskih ustanova, od veće satnice pojedinih predmeta i povećanja učiteljske norme, preko promjene organizacije nastavnog dana i značajno dužeg boravka na radnom mjestu, do neusklađenosti povećanog opsega poslova i najavljene povišice plaće – nalažu da se učitelje ali i sve ostale radnike škola uključi u donošenje odluke o prijavi na natječaj Ministarstva.

Neprihvatljivo je i štetno rješenje prema kojem će samo ravnatelji, školski odbori i osnivači odlučivati o prijavi škole na natječaj. Kako će se promjene odraziti na sve aspekte rada i života onih koji u školama rade, te kako je predviđeno vrijeme trajanja eksperimenta 4 godine, ishod eksperimenta će u najvećoj mjeri ovisiti o njegovoj prihvaćenosti među onima koji će ga izravno provoditi. Ignoriranje učiteljskih stavova o promjenama svakako će se negativno odraziti na provedbu važnog eksperimenta.

Sindikat Preporod poziva prosvjetnu vlast da u proceduri prijave budu uključena učiteljska vijeća i radničko vijeće ili skup radnika. Nakon najdemokratskijeg provedenog izjašnjavanja, a čemu treba prethoditi potpuna informiranost sviju o najvažnijim detaljima promjena, eksperimentalni će projekt cjelodnevne nastave moći ispuniti sve zbog čega se s njim kreće.

Ukoliko ovaj zahtjev ne bi bio prihvaćen, odnosno ako se ustraje na predloženom rješenju, Sindikat Preporod će preispitati svoju dosadašnju podršku najavljenim promjenama, naročito stoga što je u Nacionalnom planu razvoja sustava obrazovanja za razdoblje od 2021. do 2027. godine dogovoreno da će sama konkretna operacionalizacija rješenja biti definirana u uskoj suradnji sa svim relevantnim dionicima sustava odgoja i obrazovanja te predstavnicima sindikata u istom tom sustavu, a što je već u ovom konkretnom slučaju izostalo. Na odgovornima je, a ponajprije na ministru Radovanu Fuchsu, da se natječajni postupci provedu transparentno, uz maksimalno uvažavanje mišljenja učitelja i radnika. Samo će se tako, u doglednoj budućnosti, stvarno provesti promjene u radu osnovnoškolskih ustanova.

Željko Stipić, predsjednik

Sindikata Preporod