P R I O P Ć E NJ E, 20.12.2023.

20.12.2023

AKADEMSKI SINDIKAT CARINSKI SINDIKAT HRVATSKE ŠKOLSKI SINDIKAT PREPOROD

Zagreb, 20. prosinca 2023.

P R I O P Ć E NJ E

Netočna je, a vjerojatno i zlonamjerna izjava Marina Piletića, ministra rada i mirovinskog sustava, izrečena povodom jučerašnjeg prosvjeda Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja, da svi reprezentativni sindikati u državnim i javnim službama podupiru donošenje novog Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama.

Sindikati koji ne podupiru donošenje ovakvog Zakona omogućili su svima koji su nezadovoljni novim Zakonom potpisivanje peticije. 9500 je onih koji su iskazali svoje protivljenje donošenju ovakvog Zakona o plaćama. Dakle, ministre Piletiću, Zakon o plaćama nema podršku svih sindikata, a i skoro deset tisuća prikupljenih potpisa pokazuje što radnici o njemu misle. Ovaj je Zakon loš, najlošiji u mandatu Vlade Andreja Plenkovića, te nijedna laž ovu činjenicu neće i ne  može promijeniti.

Osim što je Vlada, uz podršku pojedinih sindikata, donijela zakon koji će ravnatelje dodatno sukobiti s radnicima, produbiti još više podjele među radnicima i sindikate oslabjeti, Vlada je i prevarila sindikate obećavajući im da će moći utjecati na sadržaj uredbe o koeficijentima. Vlada je ovaj posao uradila iza leđa većeg dijela sindikata i oni su joj poslužili tek kao paravan za prikrivanje vlastite samovolje.  

Naida-Michal Brandl, Akademski sindikat

Rino Štorić, Carinski sindikat Hrvatske

Željko Stipić, Školski sindikat Preporod