P R I O P Ć E NJ E, 10. svibnja 2023.

10.05.2023

Nakon što je Ministarstvo znanosti i obrazovanja javnosti predočilo popis 68 matičnih osnovnih škola koje su se prijavile na natječaj za sudjelovanje u eksperimentu cjelodnevne škole,  a prije selektiranja prijavljenih škola od strane Povjerenstva, zbog samih škola i radnika koji u njima rade, zbog olakšanja rada Povjerenstva te, najvažnije, zbog  kvalitete odabranog uzorka, Sindikat Preporod poziva da se popis škola nadopuni podatkom o provedenom izjašnjavanju učiteljskih i radničkih vijeća u prijavljenim školama.

Zbog kvalitete provođenja eksperimenta i zbog njegovih dalekosežnih posljedica na preoblikovanje  osnovnoškolskog obrazovanja u Republici Hrvatskoj, jako je važno da u eksperiment uđu škole u kojima su se radnici, a ponajprije učitelji, opredijelili za sudjelovanje u promjenama. Povjerenstvo ne bi trebalo ni razmatrati prijave iz škola u kojima su se učitelji izjasnili protiv sudjelovanja u eksperimentu.  U slučaju škola u kojima nije provedeno izjašnjavanje, isto bi odmah,  a svakako prije donošenje odluke,  trebalo zatražiti Povjerenstvo.

Cjelodnevna škola u osnovnoškolski odgojno-obrazovni sustav mora ući na način da njene prednosti budu prepoznate od strane onih koji su najstručniji i  najpozvaniji o njima prosuđivati. Bez svesrdne učiteljske podrške na neuspjeh je osuđen svaki pokušaj preoblikovanja rada škola.  Kako će o odabiru prijavljenih škola  ovisiti rezultati eksperimenta, velika je odgovornost na onima koji će ovih dana morati vršiti odabir. I ovom, trećom u nizu, sugestijom Preporod nastoji pridonijeti donošenju ispravnih i pravovremenih odluka.

Željko Stipić, predsjednik Sindikata Preporod