P R I O P Ć E NJ E , 09.11.2020.

10.11.2020

trejsan vector preporod

 

Zagreb, 9. studenoga 2020.

 

 

P R I O P Ć E NJ E

 

Tri su razloga zbog kojih Sindikat zaposlenika u Hrvatskom školstvu Preporod podupire zahtjeve radnica zadarske menze koji štrajkom već dvadeset dana nastoje primorati svog poslodavca, Agenciju za studentski standard, na uspostavu dijaloga oko udovoljavanja štrajkaškim zahtjevima.

Prvi je razlog taj što plaća, uključujući sve parametre koji utječu na njezinu visinu, mora biti sastavni dio kolektivnog ugovora. Sindikati koji djeluju u javnom i državnom sektoru jako su osjetljivi na ovo pitanje jer ni nakon više od dva desetljeća nisu kolektivnim pregovorima obuhvatili sva tri čimbenika o kojima ovisi visina plaće. O visini osnovice, kao i dodacima, sindikati pregovaraju, ali ne, na žalost, i o visini koeficijenata.

Kao drugo, lanjskim se sedmotjednim štrajkom u osnovnom i srednjem školstvu djelomično uspjelo povećati koeficijente. Vlada je tada dijelom popustila i  koeficijenti su povećani nastavnom, ali ne i nenastavnom osoblju. Upravo zato Sindikat Preporod podržava svaki zahtjev nenastavnog osoblja, uključivo i zahtjev radnica zadarske menze, da ovladaju svim polugama koje utječu na cijenu njihova rada.

Treći razlog naše podrške zadarskim radnicama proizlazi iz činjenice važnosti zajedništva  nenastavnog i nastavnog osoblje u sindikalnoj borbi. Iako učitelji i nastavnici čine glavninu članstva, Preporod bezrezervno podupire radnike iz tzv. nenastavnog osoblja u višetjednom nastojanju koje vodi k poboljšanju njihova materijalnog položaja.  Podrška Preporoda je neupitna i zbog veličanstvenog zajedništva 2014. godine između nastavnog i nenastavnog osoblja,  sindikata u državnim i javnim službama te radnika i građana, zajedništva koje je dovelo do odustajanja Vlade  od provedbe outsourcinga u javnom i državnom sektoru.

Sindikat zaposlenika u hrvatskom školstvu Preporod poziva i druge sindikate da na sve moguće načine podrže radnice zadarske studentske menze i tako pripomognu  prihvaćanju štrajkaških zahtjeva, zahtjeva koji nisu samo interes zadarski radnica nego su interes svih sindikata i cjelokupnog radništva u zemlji.

Željko Stipić, predsjednik Sindikata Preporod