P R I O P Ć E NJ E, 06.09.2023.

07.09.2023

Zagreb, 6. rujna 2023. godine

P R I O P Ć E NJ E

Sindikat Preporod pozdravlja odluku Vlade Republike Hrvatske da se za pola godine odgodi donošenje važnih popratnih propisa koji će omogućiti implementaciju novog Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama.  S neprovedivim rokom „istrčao“ je predsjednik Vlade Andrej Plenković na sastanku sa sindikatima 25. srpnja. Nakon što se u uvidjelo da će postupanje, u skladu s premijerovom najavom, ugroziti kvalitetu Zakona i propisa koji ga prate, Vlada je povukla jedini racionalan i odgovoran potez – prolongiranje najavljenih rokova.

Ako Zakon o plaćama i nije najvažniji propis u državi, među  najsloženijima sigurno jest. Njime će se omogućiti da 185 tisuća radnika u javnim službama za svoj rad bude ocijenjeno godišnjom ocjenom koja će utjecati na visinu plaće. Pratećom će se Uredbom o koeficijentima na nov i, nadajmo se, pravedniji način, urediti vertikalni odnosi unutar radnika u pojedinoj službi, ali i horizontalni odnosi među plaćama u različitim javnim službama.

Vladina odluka o odgodi isplata plaća na nov način ne smije usporiti odvijanje procesa usklađivanja cijene rada s inflacijom i porastom životnih troškova. Zato je jako  važno da što prije započnu i završe dogovoreni pregovori sindikata javnih službi i Vlade o povećanju osnovice i ugovaranju iznosa božićnice i uskrsnice za 2024.

Nakon što je povukla potez u pravom smjeru, Sindikat Preporod od Vlade  očekuje da  se do drugog saborskog čitanja uvaže sindikalne primjedbe na sadržaj novog Zakona o plaćama, ali i uključe predstavnici sindikata u izradu platnih razreda i utvrđivanje visine koeficijenata. 

Željko Stipić, predsjednik Sindikata Preporod