Osnovane tri nove podružnice

09.07.2021

09.07.2021.
U Osnovnoj školi Antuna Nemčića Gostovinskog u Koprivnici, Osnovnoj školi Vugrovec-Kašina u Zagrebu i Osnovnoj školi kneza Trpimiru u Kaštel Gomilica osnovane su nove podružnice sindikata Preporod.
Kolegicama i kolegama želimo dobrodošlicu.

0934DB73-548B-4819-AA89-5608B1E1A44B
B1F656EC-A8D5-4AE0-90DE-AB78B0F301CA
130D67C3-8D98-4FA1-B691-AA4FE52E3E73