Osiguranje zaposlenika od posljedice nesretnog slučaja

23.10.2022

Sukladno odredbama čl. 71. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama poslodavac je dužan osigurati zaposlenike od posljedice nesretnog slučaja, te ta informacija treba biti dostupna zaposlenicima u pravilu objavom na mrežnim stranicama.

Kontakt – HOK osiguranje
https://www.hok-osiguranje.hr › kontakt
Hrvatska osiguravajuća kuća d.d.. Capraška ulica 6. HR-10000 Zagreb Tel: +385 1 53 92 500. Fax:
+385 1 53 92 520 e-mail: hok@hok-osiguranje.hr.