ODVJETNICI PREUZELI TUŽBENU DOKUMENTACIJU

28.11.2020

27.11.2020.

Kako je i najavljeno, završilo je prikupljanje dokumentacije za podnošenje sudskih tužbi zbog isplate plaće u 2016. prema smanjenoj osnovici.

Naše su tužbe preuzete od strane 8 odvjetničkih ureda koji zastupaju naše članice i članove u ovim sporovima. U idućih otprilike mjesec dana, sva će dokumentacija u odvjetničkim uredima biti pregledana i tužbe će biti pripremljene za predaju na sudove.

Također, u idućih nekoliko tjedana, nakon što dobijemo neophodne  informaciju od strane naših povjerenica i povjerenika, Sindikat će ispuniti preuzetu obvezu prema tajnicima i računovođama koji su sudjelovali u prikupljanju tužbi i izračunu visine tužbenog zahtjeva.

Još jednom veliko hvala Svima na sudjelovanju u akciji kojom je omogućeno svakom našem članu, kao i umirovljenom bivšem članu, da sudskim putem ishodi  razliku plaće za 2016. godinu.

pre 3pre sti