Obrazac financijskog izvješća za I polugodište 2018.

05.07.2018

Ovdje možete preuzeti obrazac financijskog izvješća za prvi kvartal 2018. Obrazac Fin izvjesce za prvo polugodište 2018.

Ispunjeni obrazac pošaljite na e-mail sindikat.preporod001@gmail.com najkasnije do 09. srpnja 2018.

Obrazac Fin izvjesce polugodište 2018.