Nova podružnica: U OŠ Antuna Klasinca u Lasinji osnovana je jubilarna 300-ta sindikalna podružnica u osnovnim školama Sindikata Preporod

30.03.2022

30.03.2022.

Jubilarna 300-ta podružnica osnovnih škola Sindikata Preporod osnovana je 28. ožujka u Lasinji.

Čestitamo.