Zapisnik sa sastanka ŽV SŠ – 5. ožujka 2016.

13.03.2016

Zapisnik sa sastanka Županijskog vijeća srednjih škola i učeničkih domova Grada Zagreba i Županijskog vijeća osnovnih i srednjih škola Zagrebačke županije održanog 5.ožujka 2016. u 11:00 sati.

 

Nazočno članova ŽV SŠ Grada Zagreba:22

Nazočno članova ŽV Zagrebačke županije: 10

Predloženi dnevni red:

 1. Verifikacija zapisnika sa posljednjeg sastanka Županijskog vijeća Zagrebačke županije i Županijskog vijeća srednjih škola i učeničkih domova Grada Zagreba od 17. listopada      2015. godine;
 2. Izvještaj sa  3. sjednice Glavnog vijeća;
 1. Primjedbe na Nacrt prijedloga Pravilnika o odgovarajućoj stručnoj spremi u osnovnoj i srednjoj školi;
 2. Informacije sa sastanka u Vladi 24. veljače 2016. godine;
 3. Informacije o novoj web stranici;
 4. Aktualnosti u Sindikatu;

Predsjednica ŽV srednjih škola Grada Zagreba Biljana Pavelić pozdravila je nazočne i predložila dnevni red koji je jednoglasno prihvaćen.

Ad 1.Zapisnik s posljednjeg sastanka poslan je povjerenicima elektronskom poštom. Nitko nije imao primjedaba i nadopuna, pa je zapisnik jednoglasno prihvaćen.

Ad 2. Kratko izvješće sa sjednice Glavnog vijeća održane 27. 02. podnio je predsjednik sindikata Željko Stipić. Iz obimnog dnevnog reda sjednice Glavnog vijeća izdvojio je tri točke:

 1. Nadopuna godišnjeg izvješća predsjednika o djelovanju Sindikata. Svake godine na sjednici GV krajem veljače podnosi se financijskoizvješće za proteklu godinu, kao i financijski plan za iduću, no isto tako i predsjednik Sindikata podnosi svoj godišnji izvještaj. Budući da je detaljno izvješće podneseno na Skupštini Sindikata u Novom Vinodolskom u listopadu 2015. godine, trebalo je načiniti samo nadopunu za studeni i prosinac 2015. godine. Zbog parlamentarnih izbora, radilo se o relativno mirnom sindikalnom razdoblju. Ipak, u prosincu 2015. godine na sjednici Glavnog vijeća donesena je odluka o istupanju sindikata Preporod iz sindikalne središnjice Nezavisni hrvatski sindikati u kojoj smo bili članovi od 2007. godine. Naravno, ta odluka nije donesena naprečac i posljedica je činjenice znatno izmijenjenih okolnosti u odnosu na vrijeme kada smo se učlanili u NHS. Naime, za to učlanjenje postojala su dva osnovna razloga. Ponajprije, te 2007. godine očekivalo se donošenje Zakona o preraspodijeli sindikalne imovine u kojoj smo željeli participirati. Osim toga, tada su kroz djelovanje GSV-a sindikalne središnjice imale veliku ulogu u procesu kolektivnog pregovaranja. No, danas više ne postoji niti jedan od ta dva razloga za naše članstvo u sindikalnoj središnjici, a obveze u obliku članarine uvelike su premašile eventualne razloge za ostanak u NHS-u. Naime, godišnje nas je članarina stajala nešto manje od 110.000,00 kuna. Naš prestanak članstva u NHS-u stupio je na snagu 01. 01. 2016.
 2. Donesena je odluka o kupnji vlastitog poslovnog prostora. Željko Stipić podsjetio je povjerenike da Sindikat od svog osnivanja 1994. godine radi u iznajmljenim prostorima. Zahvaljujući racionalnom financijskom poslovanju, Sindikat je bio u mogućnosti kupiti vlastiti prostor, što je i učinjeno u ponedjeljak, 01. ožujka. Novi se prostor nalazi na adresi Šubićeva 42/II., u novoj zgradi i u neposrednoj blizini Kvaternikovog trga. Osim toga, prostor zadovoljava sve naše potrebe, uključujući i dvoranu za sastanke.
 3. Podneseno je financijsko izvješće za 2015. godinu. Iz ovogodišnjeg financijskog izvješća vidljivo je na žalost da naše članstvo po broju stagnira. Naši su prihodi od članarine u 2015. godini iznosili 2.275.000,00 kuna, dok su ukupni rashodi bili 1.900.000,00 kuna, što znači da je i protekle godine Sindikat pozitivno poslovao. Rashodi po stavkama su:
 • članarina NHS-u 110.000,00 kuna
 • troškovi najma poslovnih prostora u Zagrebu i Splitu 200.000,00 kuna
 • plaće zaposlenika 670.000,00 kuna
 • naknade dužnosnicima 200.000,00
 • troškovi Savjetovanja u Umagu i Skupštine u Novom Vinodolskom 500.000,00 kn
 • izdavanje glasila, tiskanje materijala, grafičke usluge 115.000,00 kuna
 • isplaćene pomoći članovima 115.000 kuna
 • troškovi sudjelovanja u akciji „Nećete bez naroda“ 150.000,00 kuna
 • uredski troškovi

Diskusija:

Pitanje: Koliko je velik poslovni prostor i koliko smo ga platiti?

Odgovor: prostor je veličine oko 150 kvadrata + deset kvadrata za garažno mjesto, a koštao je 1.800.000,00 kuna.

Ad 3.  O prijedlogu Pravilnika o stručnoj spremi (skraćeni naziv) govorio je predsjednik Željko Stipić.

Radi se o jedinom nama zanimljivom  Pravilniku čiji je prijedlog izašao na svjetlo dana u razdoblju smjene vlasti. Radi se o prijedlogu bivših prosvjetnih vlasti.

Sada je na snazi Pravilnik o stručnoj spremi iz 1999. godine uz neke nadopune iz 2001. godine.

Prijedlog novog Pravilnika izazvao je dosta žestoke reakcije među našim članstvom, posebno izvan Grada Zagreba. Posebno je naglašen problem koji postoji još od 2001. godine, kada su pri zapošljavanju izjednačeni učitelji razredne nastave s pojačanim predmetom s nastavnicima koji su završili nastavničke fakultete iz nekog područja. Mi smo kao Sindikat i te 2001. godine zauzeli stav da bi pri zapošljavanju dvaju kandidata trebalo dati prednost onom koji je „uže“ specijaliziran za predmetnu nastavu, dakle kolegama sa završenim nastavničkim fakultetima. No, isto smo tako naglašavali da smo legalisti i na mnogobrojne pritužbe svojih nezadovoljnih članova koji su smatrali da su zakinuti u procesu zapošljavanja odgovarali da ne možemo ništa učiniti dok god se radi o zakonskom rješenju koje treba poštivati. Očekivali smo da će novi prijedlog Pravilnika riješiti ovaj problem, no ništa se nije promijenilo u tom pogledu. Iako smo mogli, kao kolege iz drugi školski sindikata, prešutjeti odredbe ovog Pravilnika, opet smo izašli s principijelnim stavom da se pri novom zapošljavanju prednost treba dati kolegama s nastavničkim fakultetima. Mnogi su nam, pa i među našim članovima, zamjerili takav stav. Treba imati u vidu da se već deset godina školuju kadrovi na učiteljskim fakultetima koji sigurno ne žele izmjene ovog Pravilnika. Sindikat mora štititi interese svojih članova, ali ponekad treba zauzeti i principijelni stav oko poštivanja kriterija stručnosti, kao što smo to činili i kad se govorilo o problemu ravnatelja s višom stručnom spremom.

Treba reći da je javna rasprava o ovom prijedlogu Pravilnika produljena, te se svi još mogu u nju uključiti.

Rasprava:

PovjerenikO.Š. Luka (Tomislav Faist) – kolega upozorio da je bitno izmijenjen popis struka koje mogu predavati tehničku kulturu u osnovnim školama. Naime, iz tog popisa sada su izostavljeni inženjeri strojarstva i prometa,a ostavljeni su inženjeri elektrotehnike, što nije logično. Kolega predlaže nadopunu primjedaba Sindikata. Osim toga, kolega se pita što zapravo znači javna rasprava ovog tipa, čita li itko naše primjedbe i dobivamo li na njih odgovor?

Željko Stipić upozorio je da, budući da se o Pravilnicima ne pregovara, primjedbe nekog sindikata nemaju veću težinu od primjedaba bilo kojeg pojedinca, što ponekad naši članovi ne shvaćaju. Ukoliko želi, kolega može svoje primjedbe s točnim brojem članka i stavka uputiti u sindikat, a mi ćemo ih proslijediti.

Što se tiče javne rasprave, ona se za sada provodi uglavnom kroz elektronsku komunikaciju. Naša su iskustva takva da smo uvijek nakon slanja primjedaba dobili potvrdu primitka, a neke su od naših primjedaba i prihvaćane i ugrađivanje u dokumente.

Povjerenik XIII. gimnazije (Jozo Kožulović) upitao je s kojim se argumentima pri zapošljavanju daje prednost učiteljima razredne nastave s pojačanim predmetom?

Željko Stipić odgovara da im se ne daje prednost, već su u zapošljavanju izjednačeni s kolegama s nastavničkim fakultetima. Za svoj izbor ravnatelj nije dužan dati nikakvo obrazloženje.

Povjerenik I. gimnazije (Igor Lukić) ukazao je na problem nastao u popisu struka koje mogu predavati predmete društveno-humanističkog područja, tj. filozofiju i etiku. Tako je navedeno dvadesetak struka koje bi mogle predavati etiku, a posebno opasnim smatra i to da su među njima i diplomirani teolozi. On osobno već je proslijedio tu primjedbu, a učinilo je to i Hrvatsko filozofsko društvo, na smatra da bi to trebao učiniti i Sindikat.

Zaključeno je da svi koji smatraju da bi trebalo nadopuniti primjedbe Sindikata na ovaj Pravilnik, proslijede nadopunu u ured sindikata, te na navedu točno o kojem se članku i stavku Pravilnika radi.

Ad 4. Sastanak od 24. veljače 2016. jedini je do sada službeni sastanak predstavnika nove vlasti i sindikata javnih službi koji je do sada organiziran. Sastanak je sazvan bez dnevnog reda, a bili su pozvani svi sindikati javnih službi koji sudjeluju u pregovaranju za Temeljni kolektivni ugovor, među njima i sindikat Preporod.

Od strane Vlade bili su nazočni ministar financija Marić, ministrica uprave Alajbegović, ministrica rada Šikić, ministar zdravstva Nakić i Stipe Mamić, pomoćnik ministra Šostara. Sastanak je bio zamišljen kao upoznavanje i tekao u idiličnom tonu sve dok Željko Stipić nije postavio pitanje o isplati materijalnih prava (regres i božićnica) koja bi nam trebala biti isplaćena u 2016. godini, kao i o realizaciji Sporazuma iz 2009. po kojem bi nam trebalo biti vraćeno 6% na osnovicu plaće, jer su se službeno sada za to stekli uvjeti (rast BDPa za 2% kroz dva kvartala uzastopce). Osim što je na početku sastanka ministar Marić rekao da novaca u proračunu za to nema, nitko se od ministara o ovim pitanjima nije oglasio. Rečeno je samo da će se o tome sa sindikatima pregovarati.

Osmog ožujka je krajnji rok da prezentaciju konačnog proračuna za 2016. godine, a do sada nije održan niti jedan sastanak sa sindikatima.

Koji je izlaz iz ove situacije? Najlošije bi bilo da se opet pristane na odgodu ispunjavanja Sporazuma iz 2009. Sindikati koji su taj Sporazum potpisali bi, pristanu li na to, ponovno diskreditirali sve sindikate, pa i one poput nas koji na takve Sporazume nikad nisu pristali niti ih potpisivali.

Preporod će od idućeg tjedna pojačati svoje istupe u javnosti i zahtijevati izvršenje odredaba Sporazuma iz 2009. Osim toga, u kontaktu smo s grupom profesora na ekonomskom fakultetu (Ljubo Jurčić) koji će nam pripremiti prijedlog modela po kojem bi se moglo postupiti ako Vlada RH ne ispoštuje obveze prema sindikatima. Mi moramo izaći s nekim konkretnim prijedlogom da bismo demaskirali ponašanje Vlade RH koja nam duguje, a taj dug ne želi vratiti. U svakom slučaju, ne smijemo ostati pasivni, jer nećemo moći objasniti svom članstvu da ne dijelimo krivnju s ostalim sindikatima koji bi pristali na nove nagodbe s Vladom.

Diskusija:

Kolega DomagojSironić iz OŠ Bistra podržava takav plan djelovanja.

Kolegica iz XII. gimnazije (Darinka Gusek)  pita koji su razlozi zbog kojih i drugi sindikati ne traže da nam se vrati 6%, a nedavno su pokrenuli štrajk za 4% i tako uzaludno potrošili instituciju štrajka? Upozorava da su za članove njezine podružnice svi sindikati isti i pristane li se opet na ustupak Vladi, boji se istupanja iz sindikata. U njezinoj podružnici su uglavnom kolege s više od 25 godina staža, dakle oni kojima se posljednjih godina najviše oduzelo. Uz to, kaže kako njezini članovi smatraju da se sindikat Preporod zadnjih godina premalo bavio pitanjima materijalnih prava, koja bi uvijek trebala biti najvažnija u djelovanju sindikata.

Ovu diskusiju potpuno je podržao i kolega povjerenik iz Drvodjeljske škole (Aleksandar Gregurić). Smatra da se u svojim aktivnostima moramo jasno distancirati od drugih sindikata.

Kolegica iz X. gimnazije Ivan Supek (Branka Obradović Martinec)se ipak pita nije li nastupanje protiv drugih sindikata štetno za snagu sindikalnog pokreta u cjelini?

Željko Stipić zaključuje da su kolege postavili krucijalna pitanja za sve sindikate. Stoji i razmišljanje o potrebi zajedničkog djelovanja. Uostalom, zbog želje da ne narušimo zajedništvo u nekim aktivnostima u posljednje dvije godine, mnogo smo puta bili upravo njegovi taoci.

S druge strane, jedini smo se kao sindikat i konfrontirali s drugim sindikatima, dobrim dijelom i zato što glavninu našeg članstva čine ljudi koji su izašli iz tih sindikata nezadovoljni njihovim radom. Tako zapravo s jedne strane moramo izreći svoje neslaganje, a s druge strane zadržati minimum suradnje.

Ad 6. (nadovezano na 4. točku dnevnog reda)

Stipić podsjeća da krajem 2016.godine ističu oba granska kolektivna ugovora i za osnovne i za srednje škole. Mi na žalost nismo u pregovaračkim odborima niti za jedan sustav. Očito se naši kolege boje da ćemo ovog puta u njih ući, jer su donijeli odluku da članarinu plaćaju i članovi na porodiljnim i duljim bolovanjima, što će im povećati članstvo pri prebrojavanju. Naime, kao jedini kriterij za broj članova u sindikatu uzima se naplaćena članarina u posljednjem mjesecu prije prebrojavanja.

Nama je u prošlom prebrojavanju za sustav osnovnih škola nedostajalo nekoliko stotina, a za srednje škole tek nekoliko desetaka članova da uđemo u pregovaračke odbore. To više ne smijemo dopustiti. Naime, u školama u kojima djeluje Preporod ima oko 2,5 tisuća zaposlenika koji nisu sindikalno organizirani. Mi moramo aktivno ići prema njima i povećati svoje članstvo. U tu svrhu bit će štampani i letci, a u velikim školama i organizirani sastanci. Na svakom povjereniku je odgovoran zadatak da svojim djelovanjem osigura svom sindikatu poziciju u kojoj će moći direktno utjecati sa sadržaj kolektivnih ugovora.

Nakon uskršnjih blagdana bit će organiziran sastanak na kojem će plan našeg djelovanja u tom smislu biti jedina točka dnevnog reda.

Kolegica Biljana Pavelić predlaže da kolege u školama koje dijele zgradu (npr. X. gimnazija i Tenička škola Nikole Tesle) zajednički organiziraju sastanke.

Ad 5. Željko Stipić naglasio je da je u  pridobivanju novi članova izuzetno je važna i promidžba sindikata. Nakon što smo godinama slušali opravdane primjedbe na zastarjelost naše web stranice, sada s ponosom možemo predstaviti svoju novu web stranicu.

Novu web stranicu sindikata kao i službenu stranicu na facebooku predstavio je autor i administrator tih stranica Goran Skok. Svi članovi pozvani su da svojim prijedlozima i primjedbama doprinesu poboljšanju sadržaja i njihovoj aktualnosti i atraktivnosti.

 

Sastanak je završen u 13:25.

 

Zapisničar:                                                                 Predsjednica ŽV SŠ Grada Zagreba:

Sonja Mudrić                                                             Biljana Pavelić

 

Predsjednik ŽV Zagrebačke županije:

Mladen Bošnjak