Nadzorno vijeće

Članovi nadzornog vijeća

Mladenka Bilobrk, predsjednica
Tomislav Spahić, zamjenik predsjednice
Dajana Prekodravac, članica
Jelena Varezić, članica
Hrabroslav Filaković, član