N1 TV, gost Željko Stipić

24.01.2024

24.01.2024. N1

  • Zašto smo se protivili donošenju Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama prije nego je Vlada izašla s Uredbama o koeficijentima
  • Zašto Premijer tvrdi da su obrazovni sindikati zadovoljni s prijedlogom koeficijenata, imali tu vidljive i manje vidljive komunikacije
  • Zašto će iduća dva tjedna biti ključna
  • Pripremaju li obrazovni sindikati odgovor
  • Zašto učitelje treba slušati i zašto učiteljima treba vjerovati