Ministarstvo: Zapošljavanje pod jednakim uvjetima; nove upute školama uskoro

25.05.2018

Dana 25.05.2018. održan je zajednički sastanak predstavnika Ministarstava znanosti i obrazovanja i Ministarstva hrvatskih branitelja vezan na primjenu odredbi Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i njihovih obitelji i Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, za izbor ravnatelja školskih ustanova.

Ukratko :

Oni su se sreli, utvrdili što piše u zakonima, uočili manjkavost u postojećem Zakonu o odgoju i obrazovanju, pa se pohvalili da se već u nacrtu izmjenama i dopunama zakona (koje se trenutno nalaze u postupku donošenja u saborskoj proceduri) predvidjelo drugačiji način selekcije i bodovanja natječajnih pristupnika, čime će se osigurati transparentan način zapošljavanja svima pod jednakim uvjetima.

Za kraj ono najbitnije, a čega se svi već pomalo bojimo, Ministarstvo znanosti i obrazovanja dati će školskim ustanovama daljnje upute za postupanje.

Do novih uputa predlažemo da pogledate popularni crtić Maša i Medo u epizodi Kako je Medo spasio Mašu.

Objavu iz Ministarstva prenosimo u cijelosti:

Ministarstvo: Zapošljavanje pod jednakim uvjetima; nove upute školama uskoro

Nakon održanog zajedničkog sastanka predstavnika dvaju Ministarstava znanosti i obrazovanja i Ministarstva hrvatskih branitelja, postignut je zajednički stav kako je, u kontekstu mogućnosti primjene odredbi Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i njihovih obitelji i Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, za izbor ravnatelja školskih ustanova, propise moguće primijeniti isključivo na način opisan u uputi Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Postupke je moguće provesti na način opisan u uputi tj. uz uvjet ispunjavanja jednakih uvjeta, odnosno uvjeta propisanih Zakonom (npr. visoka stručna sprema, potrebni staž od 8 godina u sustavu obrazovanja, stručni ispit i da nije pravomoćno osuđen ili se protiv njega ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela utvrđenih člankom 106.  i sl.), s obzirom da Zakon o odgoju i obrazovanju za izbor ravnatelja ne propisuje dodatne kriterije niti selekcijski postupak temeljem kojeg bi se, na drugi način, mogli rangirati pristupnici natječajnog postupka.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja, uočivši ovu manjkavost u postojećem Zakonu o odgoju i obrazovanju već je u njegovim izmjenama i dopunama, koje se trenutno nalaze u postupku donošenja u saborskoj proceduri, predvidjelo drugačiji način selekcije i bodovanja natječajnih pristupnika, čime će se osigurati transparentan način zapošljavanja svima pod jednakim uvjetima.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja analizirati će postojeću situaciju i naknadno dati školskim ustanovama daljnje upute za postupanje.

masa i medo