Je li sve spremno za Školu za život

12.08.2019

12.08.2019. N1

U ministarstvu tvrde da je sve spremno za Školu za život, u sindikatu Preporod tvrde da nije.