Izvještaj s 3. sastanka Vlade i sindikata o novom TKU-u

30.11.2021

30.11.2021.

Suglasje o potrebi kvalitetnijih sistematskih pregleda za radnike

S Vladine strane sastanak je vodio ministar Josip Aladrović, a sa sindikalne Domagoj Rebić, predsjednik Hrvatskog sindikata djelatnika u kulturi. Sastanak je započeo raspravom o  sadržaju Protokola o pregovorima.Kako prethodno nisu prihvaćena dva prijedloga Preporoda, jedan je o pravu na izdvojeno mišljenje u Zapisniku i drugi o pravu svakog sindikata da o sadržaju pregovora informira vlastito članstvo, očekuje se da će Protokol potpisati deset od jedanaest reprezentativnih sindikata.Na sastanku se raspravljalo o:   Pregovorima o osnovici plaće, 13 plaći, sistematskim pregledima, COVID dodatku na plaću,  toplom obroku i naknadi za prijevoz.

Osnovica plaće

Nije postignut dogovor oko toga hoće li se pregovori o visini osnovice odvojiti od pregovora o ostalim pitanjima koja su uređena TKU-om. Na početku sastanka Vilim Ribić iznio je rezolutan prijedlog da se Državni proračun ne smije donijeti  prije nego je riješeno pitanje osnovice plaće.  Nakon što je Josip Aladrović objasnio da je Vlada, bez obzira na donošenje Proračuna, uvijek ispoštovala preuzete obveze,   Ribić je ublažio svoj stav  predlažući da se pokuša održati barem jedan sastanak sa sindikatima o temi osnovice prije nego Državni proračun bude donesen u Saboru. Vlada će se, nakon konzultacija, očitovati o prijedlogu da se ovaj tjedan (četvrtak) održi sastanak sa sindikatima o Državnom proračunu za 2022. godinu.

13. plaća

Pitanje 13. plaće postavljeno je od strane Vilima Ribića na prethodnom sastanku. Kako se radi o rješenju kojim se popravlja materijalni položaj zaposlenih, a praksa postoji u nizu zemalja, svi su sindikati podržali prijedlog.  Na današnjem sastanku podrobnije se raspravljalo o prijedlogu 13. plaće.  Kao i na prošlom sastanku u raspravi su sudjelovali samo predstavnici sindikalne strane, dok su se predstavnici Vlade na spomenuti prijedlog očitovali prilično suzdržano. Na kraju rasprave o 13. plaći Ribić je predložio da bi se s njom moglo krenuti npr. na način da se pola isplati jedne godine, a cijela tek iduće godine. Na ministrov upit bi li svi radnici primili isti iznos ili bi on ovisio o visini radnikove plaće, predlagač prijedloga je naglasio da se on zalaže za individualan pristup, tj. da visina bude vezana uz iznos plaće koji radnik prima. 

Sistematski prijedlog

Za razliku od prijedloga o 13. plaći,  prijedlog o sistematskom pregledu, koji je na prethodnim sastancima prva iznijela Jadranka Dimić iz Sindikata zaposlenika u djelatnosti zdravstva i socijalne skrbi, a o kojem je danas raspravljalo više sudionica i sudionika, naišao je na razumijevanje predstavnika Vlade. U raspravi su otvorena brojna pitanja od povećanje sadašnjih 500,00kn na 1.200,00 ili čak 1.500,00 kn, preko  dvojbe trebaju li preglede obavljati  privatne poliklinike ili javnozdravstvene ustanove do dogovora da se ovim pitanjem pozabavi Radna skupina sastavljena od predstavnika Ministarstva zdravstva i predstavnika sindikata koji djeluju u zdravstvenim ustanovama.

COVID dodatak na plaću

Na raspravu o 13. plaći naslonio se je i prijedlog o COVID dodatku na plaću.  Prijedlog je iznijela Jadranka Dimić, ističući, s jedne strane, sramotno nisku nagradu koju dobivaju zaposlenici u Hrvatskoj i primjere europskih zemalja gdje se nastoji pošteno nagraditi radnike koji obavljaju najzahtjevnije poslove u izvanrednim okolnostima. Osvrćući se na prijedlog kolegice Dimić više se sudionica i sudionika u raspravi (Tanja Leontić, Sindikat KBC Zagreb; Renata Čulinović-Čaić, Hrvatski liječnički sindikat;  Anica Prašnjak, Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara – medicinskih tehničara i Stjepan Topolnjak, Samostalni sindikat zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske) složilo oko toga da su postojeće COVID nagrade „pljuska zdravstvenim radnicima“.

Topli obrok

Na sastanku je Stjepan Topolnjak iznio prijedlog o  važnosti uvođenja naknade za topli obrok. Novim bi TKU-om, prema prijedlogu kolege Topolnjaka, trebalo urediti pitanje naknade za topli obrok na način da svakom radniku pripadne iznos od 416,00 kn mjesečno. Spomenuti iznos je, sukladno postojećim propisima, neoporeziv.  Uz prijedlog o uvođenju toplog obroka, Topolnjak je iznio i prijedlog o isplati uskrsnice koja se iznosom ne bi razlikovala od visine božićnice.

Naknada za prijevoz

Nakon što se moglo zaključiti da se rasprava o materijalnim pravima privodi kraju, raspravi se priključio Željko Stipić iz Sindikata Preporod ističući kako je pitanje kvalitetnijeg uređenja pitanja naknade za prijevoz jedno od važnijih pitanja cijelih pregovora.  Pojedinačno apostrofirajući u svom izlaganju pitanje povećanja rješenja 1,00 kn/km, spuštanja dobne granice  s 61 godine na 55 godina, problem rute i udaljenosti od 2 km od mjesta stanovanja do mjesta rada, Stipić je još jednom istaknuo kako se radi o bitnom pitanju i stoga jer se radi o povratu novca koji je radnik potrošio putujući na posao i s posla. Stipić je predložio da se i ovim pitanjem pozabavi posebna radna skupina u kojoj bi trebali sudjelovati i eksperti prometne struke. Na Stipićev prijedlog o potrebi angažiranja stručnjaka nadovezala se i Sanja Šprem iz Sindikata hrvatskih učitelja koja je istaknula da su se sindikati dogovorili oko uključivanja, u ovaj dio pregovora, stručnjaka s prometnog fakulteta.  Podsjetimo se da je 2017. Sindikat Preporod samoinicijativno uključio u pregovore Željka Marušić s Prometnog fakulteta u Zagrebu, koji je za potrebe pregovora izradio analizu stvarnih troškova prijevoza za radnike koji ostvaruju pravo na korištenje osobnog automobila. Uključujući se u raspravu o ovom pitanju Ribić je, osim što je podržao Stipića,  predložio da se ovaj dio pregovora unaprijedi iskustvima iz drugih zemalja.

Na kraju sastanka dvije su se strane dogovorile, prijedlog je iznio Domagoj Rebić, da se nakon sastanka izađe sa zajedničkom Izjavom kojom će se umiriti sve one koji su zabrinuti zbog isteka važenja TKU-a. U Izjavi će biti naglašeno da ni jedno pravo iz TKU-a neće biti dovedeno u pitanje do 1. ožujka 2022. godine, odnosno dok traje produžena primjena pravnih pravila.  Sljedeći bi se krug pregovora, ukoliko Vlada ne prihvati prijedlog o sastanku na kojem će se raspravljati o osnovici plaće prije donošenja Državnog proračuna, trebao održati 7. prosinca.