Izjašnjavanje o isplati Privremenog dodatka svim radnicama i radnicima u državnim i javnim službama

11.06.2023

10.06.2023.

Kolegice i kolege!

Ako ste pratili izvještaje s pregovora o Dodatku II. TKU-a i granskih kolektivnih ugovora onda znate da je Vlada odbila prije rujna pregovarati o povećanju osnovice. Školski su sindikati na 5. sastanku osnovnoškolskih i srednjoškolskih pregovaračkih odbora, koji je održan 9. svibnja, uputili zahtjev Vladi za ugovaranjem Dodatka na plaću svim radnicima u školama u visini od 10%. Vlada je na taj zahtjev odgovorila tek 5. lipnja slijedećom ponudom:

Vlada RH će svojom Odlukom svim službenicima i namještenicima u državnim i javnim službama  isplatiti Privremeni dodatak na plaću na način da će se isti utvrditi u bruto iznosu od:

  • 163,62 eura mjesečno službenicima i namještenicima koji su raspoređeni na radna mjesta s koeficijentom složenosti poslova u rasponu od 0,631 do 1,100
  • 130,89 eura mjesečno službenicima i namještenicima koji su raspoređeni na radna mjesta s koeficijentom složenosti poslova u rasponu od 1.111 do 1,523
  • 98,17 eura mjesečno službenicima i namještenicima koji su raspoređeni na radna mjesta s koeficijentom složenosti poslova u rasponu od 1,530 do 1,867

Kako će se privremeni dodatak odraziti na plaću radnika u školama? Svim radnicima, uključujući i ravnatelje s najnižim koeficijentom (1,791), plaće za lipanj će se povećati. Samo će se manjem dijelu radnika plaće povećati za više od 10% (onima s koeficijentima od 0,631 do 1,100), dok će se glavnini zaposlenih, točnije svima onima čiji su koeficijenti veći od 1,100, plaće povećati u rasponu od 4,6 do 7,4%. Dakle, Privremenim dodatkom Vlada samo djelomično ispunjava naš zahtjev. Podsjećamo, školski su sindikati zahtijevali za sve radnike isplatu Dodatka na plaću u iznosu od 10 posto.

U Memorandumu se ističe da se njime osigurava pravni temelj za isplatu regresa za 2023. godinu u iznosu od 300,00 eura za sve službenike i namještenike. Visina ovogodišnjeg regresa ugovorena je Dodatkom II. TKU-a potpisanim između sindikata javnih službi i Vlade RH. Pravo je Vlade da svim radnicima isplati regres u povećanom iznosu, te nema potrebe da ovo bude regulirano dokumentom za koji se očekuje podrška sindikata.  

Vlada predlaže da se Privremeni dodatak radnicima isplati temeljem Memoranduma o razumijevanju, a ne temeljem dokumenta koji će imati karakter kolektivnog ugovora. U Memorandumu se ističe da on „nema učinak obvezujućeg ugovora“. Iako se radi o političkom dokumentu, a ne kolektivnom ugovoru kao jedinoj formi dogovora sindikata i poslodavaca, Vlada očekuje da ga potpišu predstavnici sindikata. Kako se ne radi o Ugovoru, ovo je važno znati, ovaj će dokument važiti bez obzira hoće li ga i koliko sindikata potpisati.

Kolegice i kolege, izjašnjavanje o potpisivanju Memoranduma u našem ćemo sindikatu održati  12. i 13. lipnja. Prigodom izjašnjavanja odvagnimo između dobrog što Memorandum donosi (rast plaća gotovo svima koji u školama rade, veća povišica onima s najmanjim plaćama) i loših posljedica ovog dokumenta (povećanje je za većinu radnika manje od onoga što su sindikati zahtijevali, nejednako povećanje za učitelje i nastavnike koji jesu i koji nisu unaprjeđeni i pravno neobvezujući karakter dokumenta).  Na Vama je, kolegice i kolege, kao i toliko puta do sada,  da se izjasnite, a na nama, da poštujemo Vašu volju.

S poštovanjem,

Željko Stipić, predsjednik Sindikata Preporod