Isplata dara u prigodi sv. Nikole bit će izvršena u petak 3. prosinca 2021.

26.11.2021

.26.12.2021.

Isplata dara u prigodi sv. Nikole u iznosu od 600 kuna po djetetu bit će isplaćena u petak 03. prosinca 2021.