I konje obučavaju, zar ne?

22.01.2024

22.01.2024.

(Izvještaj sa sastanka predstavnika Vlade i reprezentativnih sindikata u javnim službama)

Danas, 22. siječnja, održan je sastanak na kojem su napokon, opet ne u cijelosti, predstavljeni koeficijenti za pojedina radna mjesta u  javnim službama. Sastanak su vodili Matija Kroflin iz Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja i ministar Marin Piletić. Uz Piletića na sastanku su sudjelovali ministri Radovan Fuchs, Marko Primorac i Vili Beroš te ministrica Nina Obuljen Koržinek.

Ministar Piletić, otvarajući sastanak, istaknuo je važnost reforme u području plaća i partnerski odnos sindikata i vlade u dosad napravljenom poslu. Dodao je i kako će cjeloviti prijedlog uredbe sindikatima biti dostavljen u srijedu 24. siječnja, a oni će se na njega moći očitovati u roku od 15 dana.

Odgovarajući ministru Piletiću, Kroflin je istaknuo da proces nastanka Uredbe nije bio inkluzivan za sindikate te da su sindikati bili uglavnom tek samo informirani. Ovo je i najvažniji razlog našeg nezadovoljstva, zaključio je Kroflin.

U nastavku sastanka sindikatima su prezentirani koeficijenti za neka od radnih mjesta u sustavu osnovnog, srednjeg i visokog školstva i socijalne skrbi. Potom je sindikatima podijeljen materijal u kojem su istaknuti koeficijenti za radna mjesta u pojedinim javnim službama. Ovo su koeficijenti za radna mjesta u školama: