HTV Dnevnik, Smjernice za optimizaciju škola

13.04.2019

13.04.2019. HTV Dnevnik, Smjenice za optimizaciju škola

Mreža škola predlaže “optimalne škole” prema Smjenicama, u Vukovarsko-srijemskoj županiji zatvaralo bi se 16 matičnih i 37 područnih škola.