Glavno vijeće

Zagrebačka županija

 1. Marko Novački, OŠ A. Stepinca, Krašić

Krapinsko-zagorska županija

 1. Darko Ciglenečki, Srednja škola Oroslavlje, darko.ciglenecki@gmail.com

Sisačko-moslavačka županija

 1. Nikola Bartulić, OŠ Vladimira Vidrića, Kutina , n.bartulic@gmail.com

Karlovačka županija

 1. Maja Jurčević , Mješovita ind.obrt.škola, Karlovac, majajurcevic84@gmail.com

Varaždinska županija

 1. Marija Kramarić, OŠ Petrijanec, kramaric.marija@gmail.com

Koprivničko-križevačka županija

 1. Ana Rajković,  SŠ Ivan Seljanec, Križevci

Bjelovarsko-bilogorska županija

 1. Željka Kollert, predsjednica GV, OŠ Đulovac, zeljka.kollert@bj.t-com.hr

Primorsko-goranska

 1. Brigita Filipović Papić, COO ,Rijeka, bfpapic4@gmail.com

Ličko -senjska županija

 1. Mišo Gladović,  OŠ Zrnskih Frankopana

Brodsko-posavska županija

 1. Dario Mamić, OŠ Ivan Filipović, Velika Kopanica, dacoenator@gmail.com

Osječko-baranjska županija

 1. Jelena Knežević, OŠ Bijelo Brdo, Osijek, knezevicjelena5@gmail.com

Vukovarsko-srijemska županija

 1. Marijana Filipović, OŠ Bartol Kašić , Vinkovci, m_filipovic@net.hr

Splitsko-dalmatinska županija

 1. Irena Bego, OŠ Sućidar
 2.  Gorana Rosandić, Zdravstvena škola , Split

Istarska županija

 1. Igor Jovanović, OŠ Veli vrh, Pula, igorj@ymail.com

Dubrovačko-neretvanska županija

 1. Antun Vidak, Umjetnička škola Luke Sorkočevića, Dubrovnik, anvidak@yahoo.com

Međimurska županija

Podsustav osnovnih škola

 1. Sanja Posavec, OŠ Tomaša Goričanca, Mala Subotica, sposavec79@gmail.com

  Podsustav srednjih škola

 1. Petra Trstenjak, Gospodarska škola Čakovec, trstenjak.petra2@gmail.com

Grad Zagreb

Podsustav osnovnih škola

 1. Marija Veronkica Cvjetković, OŠ Bukovac, Zagreb,
 2.  Slaven Jurić, OŠ Kustošija ( drugi član)

     Podsustav srednjih škola

 1. Biljana Pavelić, zamjenica predsjednice GV,Druga ekonomska škola u Zagrebu, biljana.pavelic@gmail.com

Odbor specijalnih i posebnih ustanova i umjetničkih škola

22. Tanja Biloglav, Centar za autizam Zagreb