Dosad prijavljeno: Oštećene su 63 škole, fakulteta, instituta…

24.03.2020

Piše: Ana Dasović, 24 sata, 24.03.2020.

Foto: Gimnazija Tituša Brezovačkog

Ministarstvo znanosti i obrazovanja prikuplja podatke o zgradama škola, fakulteta i drugih obrazovnih institucija koje su oštećene u nedjeljnom potresu. Posebni timovi obilaze školske zgrade i procjenjuju štetu

Do utorka ujutro štetu su Ministarstvu znanosti i obrazovanja (MZO) prijavile 23 osnovne škole, 2 srednje škole, 20 visokih učilišta i 18 instituta.

– Riječ je o različitim oštećenjima, od oštećenja kao što su pukotine na zidovima učionica, stubištu, padanje žbuke sa stropova, pucanje stakala pa do padanja crijepa, napuknuća zidova i padanja cijelog stropa. Međutim, Ministarstvo još uvijek nema informaciju o tome je li neka osnovna ili srednja škola procijenjena neupotrebljivom. Sve ustanove čekaju pregled statičara kako bi se mogla procijeniti stvarna šteta koju će zatim prijaviti svojim osnivačima – priopćio je MZO.

Kako su izvijestili, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu osnovao je 12 timova koji provode pregled i procjenu oštećenja građevina u Gradu Zagrebu u sklopu Ureda za upravljanje u hitnim situacijama Grada Zagreba.

– U kontaktu smo s njima na način da razmijenimo podatke u vezi s ustanovama u sustavu Ministarstva znanosti i obrazovanja, ponajprije o stanju škola, visokih učilišta, instituta, ali i agencija u sklopu Ministarstva, kao i samog Ministarstva znanosti i obrazovanja. Za sada smo dobili povratnu informaciju od ravnatelja dvaju instituta da su njihovi prostori neupotrebljivi za nastavak rada. Riječ je o Staroslavenskom institutu i Institutu za medicinska istraživanja i medicinu rada. Također nam je javljeno i da su zgrade Rektorata Sveučilišta u Zagrebu te Medicinskoga fakulteta u Zagrebu oštećene i nisu za korištenje – navodi se. Nešto štete pretrpjela je i zgrada MZO na Donjim Sveticama.

titus10

titusjao