Do mentorstva teže, i to uz manju plaću

27.10.2018

Piše:Ljerka Bratonjić Martinović, Novi list, 25.10.2018.

Pravilnik predviđa četiri stupnja – viši u zvanju, mentor, viši mentor i savjetnik. Učitelj sa statusom »višeg u zvanju« imao bi povišicu pet, mentor 10 posto, viši mentor 15 posto, a savjetnik 21 posto, dakle manje od postojećih 12 i 22 posto

Prema novom pravilhiku o napredovanju i nagrađivanju učitelja i nastavnika, svake će godine 500 najboljih u sustavu biti nagrađeno novčanom nagradom zasad nepoznatog iznosa, koji će posebnom odlukom utvrditi ministrica Blaženka Divjak, odnosno njezin nasljednik na čelu Ministarstva znanosti i obrazovanja. S druge strane, u novom se pravilniku učiteljima i nastavni-cima reduciraju naknade, odnosno povišice plaće koje danas ostvaruju ulaskom u zvanje mentora ili savjetnika, a postrožuju se i kriteriji za dobivanje tog statusa. Nacrt je pravilnika na završnoj do-radi prije javne rasprave, no sindikati koji su sudjelovali u pisanju pravilnika njime su izrazito nezadovoljni. Sma-traju da je cilj aktualne postave u Ministarstvu znanosti i obrazovanja bitno smanjiti materijalna prava koja danas donosi napredovanje u struci i ograničiti broj onih koji će napredovati.

Uvjeti

Danas, prema pravilniku o napredovanju koji je na snazi punih 20 godina, u sustavu obrazovanja postoje dva stupnja napredovanja— mentor i savjetnik. Status mentora nosi povećanje plaće od 11,8 posto, što znači prosječnih 800 kuna veću plaću, a status savjetnika 22-postotno pove-ćanje plaće, što odgovara iz-nosu od 1.400 kuna. Prijedlog je MZO-a, navode u sindikatu Preporod, bio da se u novom pravilniku uvedu tri stupnja napredovanja — mentor, viši mentor i savjetnik, a ta bi zvanja nosila povišicu od pet, 10 ili 15 posto, što bi značilo da mentor umjesto 800 kuna dobije samo 350 kuna veću plaću, a savjetnik bi primao 400 kuna manje nego dosad.

stipić– Tražili smo da se uvedu četiri stupnja napredovanja, i to je uvaženo, pa sada pravilnik predviđa četiri stupnja – viši u zvanju, mentor, viši mentor i savjetnik. Napredovanje u struci, međutim, u pravilniku koji bi trebao poticati izvrsnost nagraduje se slabije nego dosad, štoje nakaradno – poručuje Zeljko Stipić, predsjednik Preporoda.

Učitelj sa statusom »višeg u zvanju« prema tom prijedlogu imao bi plaću uvećanu za pet posto, mentor za 10 posto, viši mentor za 15 posto, a savjetnik za 21 posto, dakle manje od postojećih 12 i 22 posto. Sindikat traži da napredovanje nosi 12, 17, 22 i 27 posto veću plaću. Za zvanje mentora po važećem je pravilniku, uz ostale uvjete, dovoljno šest godina rada u struci, a za savjetnika naj-manje 11 godina. Ubuduće, pet godina rada u struci uvjet je za status višeg u zvanju, za zvanje mentora najmanje 10 godina, za zvanje višeg mentora 15, a za savjetnika 20 godina. Uvodi se i niz novih kriterija koje će učitelji i nastavnici morati zadovoljiti da bi napredovali, od uspješnosti rada s učenicima, vrednovanja njihovog rada od str-ne učenika, roditelja i kolega, sudjelovanja u online edukacijama, pa do objave stručnih članaka i projekata.

Propisane obveze

Jasno su im propisane i obveze, što u postojećem pravilniku nije slučaj, pa će svaki od njih, ovisno o statusu, morati određeni broj sati tjedno educirati kolege i dijeliti primjere dobre prakse, sudjelovati u e-savjetovanji-ma i projektima od školske do međunarodne razine.

-Ako se u novom pravilniku, kojem je cilj nagraditi izvrsnost, ne povećavaju sredstva za financiranje izvrnosti, mi u tome ne želimo sudjelovati. Podržat ćemo svaki pravilnik koji će poboljšati materijalni položaj zaposlenih, ali ovaj to nije – tvrdi Stipić.

U statusu mentora ili savjetnika u Hrvatskoj je 6.500 učitelja, nastavnika i stručnih suradnika od ukupno 40.000 koliko ih je u sustavu. To je samo 10 posto, a 90 posto prima golu plaću. Medu liječnicima u bolnicama, koji stručnom spremom odgovaraju nastavnicima, samo 10 posto ima bazičnu plaću, a 90 posto razne dodatke, uspoređuje Stipić. Što se nagrađivanja najboljih tiče, nada se da će to biti iznos u visini trinaeste plaće, ali jer skeptičan je Ministarstvo nije odredilo ukupni iznos koji će na to utrošiti. Sindikat u prijedlogu vidi i jednu dobru stvar: o napredovanjima više neće odlučivati ravnatelji i učiteljska vijeća, nego napredovanje postaje individualan čin – onaj tko skupi dovoljno bodova neće morati prolaziti sito školske uprave, već će se samostalno prijaviti na natječaj.

Ministarstvo ne želi komentirati kritike

lz Ministarstva znanosti i obrazovanja sindikalne kritike ne žele komentirati. — Zaprimili smo više od 1.300 različitih prijedloga koji se obraduju. lzrada novog pravilnika očekuje se do kraja ove godine. Nakon toga, prijedlog Pravilnika će se uputiti u javnu raspravu, a primjena se očekuje odmah nakon završetka službene procedure — odgovaraju iz MZ0-a te podsjećaju da su u povjerenstvu koje radi na nacrtu svi relevantni dionici iz područja odgoja i obrazovanja, od nadležnih agencija do sindikata i predstavnika struke.