Crvena linija: Da li je važnija petica u dnevniku ili znanje u glavi?

26.12.2022

24.12.2022.

Da li đaci u regiji uče za znanje ili za ocjenu i zašto većina ide na privatne časove i ne može da savlada gradivo bez pomoći roditelja? Kako je moguće da imamo sve manje funkcionalno pismenih đaka, a sve više odlikaša? Sa kojim se sve pritiscima suočavaju nastavnici koji insistiraju na znanju, a sa kojim đaci pred svako zaključivanje ocjena? Da li je važnija petica u dnevniku ili znanje u glavi? U Crvenoj liniji govore: Vesna Novaković, profesorica srpskog jezika i književnosti Sandra Muratović, profesorica psihologije i Željko Stipić, predsjednik Sindikata Preporod.