Popis podružnica s imenom i prezimenom povjerenika

Osnovne škole

 1. OŠ MIRKA PEREŠA, TOMISLAV PAVIĆ
 2. OŠ VELIKO TROJSTVO, MARKO BANJEGLAV
 3. OŠ ROVIŠĆE , ANDREA MIKULA
 4. OŠ BEREK, DAVOR HERCEG
 5. OŠ IVANSKA , DUBRAVKO CAJNER
 6. OŠ U ĐULOVCU, ŽELJKA KOLLERT
 7. I. OŠ BJELOVAR, Anita Unger
 8. OŠ ŠTEFANJE , ANA HERCEG
 9. OŠ TRNOVITIČKI POPOVAC, IVAN STARČEVIĆ

Srednje škole

 1. TEHNIČKA ŠKOLA DARUVAR, ZORAN RADANOVIĆ
 2. GLAZBENA ŠKOLA BRUNE BJELINSKOG, DARUVAR, IVANA BEŠENIĆ ZNIKA

Osnovne škole

 1. OŠ HUGO BADALIĆ, MARIJANA OSTOJČIĆ
 2. OŠ IVAN FILIPOVIĆ, VELIKA KOPANICA, DARIO MAMIĆ
 3. OŠ AUGUSTA ŠENOE, GUNDINCI, ĐURĐA UŽAREVIĆ
 4. OŠ VIKTOR CAR EMIN, MAJA VIDAKOVIĆ
 5. OŠ IVAN MEŠTROVIĆ, VRPOLJE, VLADO FILIĆ
 6. OŠ MILAN AMRUŠ, MAJA VUJIĆ
 7. OŠ OKUČANI, RADMILA DIVIĆ POSAVAC
 8. OŠ VLADIMIR NAZOR, ADŽAMOVCI, IVAN STOJIĆ
 9. OŠ JOSIP KOZARAC, KRUŠEVICA, SLAVONSKI ŠAMAC, MARIJA HRGA
 10. OŠ IVAN GORAN KOVAČIĆ, STARO PETROVO SELO , MARIJANA PODGORNJAK
 11. OŠ ANTUN MIHANOVIĆ, NOVA KAPELA, BATRINA, KRISTINA NIKIČIĆ
 12. OŠ MATIJE GUPCA CERNIK, IVAN STOJIĆ

Osnovne škole

1. OŠ OPUZEN, NEDILJKA PENOVIĆ

2. OŠ VLADIMIR NAZOR, PLOČE, BOŽANA RADALJAC

3. OŠ FRA ANTE GNJEČA, ANGELA KATIĆ

4. OŠ DON MIHOVILA PAVLINOVIĆA, METKOVIĆ, TOMISLAVA IVANKOVIĆ

5. OŠ ANTUN MASLE, JELKICA FRANIČEVIĆ

6. OŠ SMOKVICA, Nikolina Marinović

7. OŠ VELA LUKA, SANDRA SIROVICA

8. OŠ TRPANJ, TAMARA NESANOVIĆ

9. OŠ KULA NORINSKA, ANKA ŠUNJIĆ

10. OŠ MARINA DRŽIĆA, MARIO ALETIĆ

11. OŠ PETRA KANAVELIĆA, TOMISLAV NADILO

12. OŠ STON, DALIA FICOVIĆ FRANUŠIĆ

13. OŠ KUNA, MLADENKA HAZDOVAC

14. OŠ ANTE CURAĆ-PINJAC, VJEKOSLAV MILAT

15. OŠ SLANO, MARTINA GRLJEVIĆ

16. OŠ OREBIĆ, INES BRKANAC

17. OŠ JANJINA, MARIJANA ŽUHOVIĆ

18. OŠ BLATO, DIJANA ANČIĆ

19. OŠ OTRIĆI-DUBRAVE, SNJEŽANA ĐELMIĆ

20. OŠ IVO DUGANDŽIĆ-MIŠIĆ, MERI ĆOPO

21. OŠ ŽUPA DUBROVAČKA, JELENA ŠUTIĆ ALAGA

22. OŠ MOKOŠICA, IVANA KONSUO BATARILO

23. OŠ CAVTAT, ANTONIA MILIČIĆ

24. OŠ LAPAD, GORAN NOVAK

25. OŠ GRUDA, PATRICIJA UROŠ PENDO

Srednje škole

 1. SREDNJA ŠKOLA FRA ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA PLOČE, MIROSLAV SRZENTIĆ
 2. SREDNJA ŠKOLA PETRA ŠEGEDINA KORČULA, DARIJA FORETIĆ
 3. TURISTIČKA I UGOSTITELJSKA ŠKOLA DUBROVNIK, MARIS KUTANJAC
 4. EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA DUBROVNIK, Anita Grbić
 5. SREDNJA ŠKOLA VELA LUKA, Silvija Pećanac Bačić
 6. UMJETNIČKA ŠKOLA LUKE SORKOČEVIĆA, ANTUN VIDAK
 7. GIMNAZIJA DUBROVNIK, JELENA VAREZIĆ

Osnovne škole

 1. OŠ VELI VRH, IGOR JOVANOVIĆ
 2. OŠ STOJA, TICIJANA BENČIĆ
 3. OŠ MONTE ZARO, ŠTEFICA ČEH
 4. OŠ JURE FILIPOVIĆA BARBAN, SVJETLANA MILOTIĆ
 5. OŠ SVETVINČENAT, VIVIANA KOZINA
 6. OŠ VAZMOSLAVA GRŽALJA, Maja Škrlec
 7. OŠ MATE BALOTE, LUIZA SPAĆ
 8. OŠ FAŽANA, ANJA ĆELAP
 9. OŠ GIUSEPPINE MARTINUZZI, Teana Tomažin

Srednje škole

 1. ŠKOLA ZA TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU, PULA, SNJEŽANA KUPUS
 2. MEDICINSKA ŠKOLA PULA, GORAN JOVANOVIĆ
 3. GŠ IVANA MATETIĆA RONJGOVA, PULA, JASNA PERKOVIĆ MILOSAVLJEVIĆ
 4. GIMNAZIJA PULA, NINA ŠESTANOVIĆ
 5. EKONOMSKA ŠKOLA PULA, Dušica Pašić

Osnovne škole

 1. OŠ KATARINE ZRINSKI, HRABROSLAV FILAKOVIĆ
 2. OŠ VOJNIĆ , MAJA BELAVIĆ
 3. OŠ BRAĆA SELJAN, MAŠA MIKŠIĆ
 4. OŠ VLADIMIR NAZOR, DUGA RESA, DAVOR LESIĆ
 5. OŠ DRAGOJLE JARNEVIĆ, MIRJANA KOVAČ
 6. OŠ "Antun Klasinc" Lasinja, KIM DŽANANOVIĆ

Srednje škole

 1. EKONOMSKO-TURISTIČKA ŠKOLA, KA, DRAŽENKA POLOVIĆ
 2. MJEŠOVITA INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA, KA, MAJA JURČEVIĆ
 3. SREDNJA ŠKOLA DUGA RESA, ILONA JANČI
 4. SREDNJA ŠKOLA SLUNJ, DAMIRA VUČETIĆ
 5. GLAZBENA ŠKOLA KARLOVAC, ILONA JANČI
 6. PRIRODOSLOVNA ŠKOLA KARLOVAC, SUNČICA POVRŽENIĆ

Osnovne škole

 1. OŠ LJUDEVITA MODECA , SANDRA POŠTIĆ
 2. OŠ BRAĆA RADIĆ, KOPRIVNICA, MARA GRAŠIĆ
 3. OŠ FRAN KONCELAK, ŽELJKO GRAŠIĆ
 4. OŠ SIDONIJE RUBIDO ERDODY, ĐURO RAĐA
 5. OŠ ANTUN NEMČIĆ GOSTOVINSKI, SUZANA HERGOTIĆ

Srednje škole

.    1. SREDNJA ŠKOLA IVAN SELJANEC, KRIŽEVCI, ANA RAJKOVIĆ

 1. UČENIČKI DOM KRIŽEVCI, MARIJA KOVAČIĆ
 2. SREDNJA GOSPODARSKA ŠKOLA, KRIŽEVCI, LIDIJA HORVAT
 3. GLAZBENA ŠKOLA ALBERTA ŠTRIGE, KRIŽEVCI, DIJANA KOMAZIN
 4. OBRTNIČKA ŠKOLA KOPRIVNICA, GLORIJA ĆORIĆ-ALAGIĆ
 5. SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA, MAJA KEROVEC MLINAR

Osnovne škole

 1. OŠ LJUDEVIT GAJ, KRAPINA, KORNELIJA HRŠAK
 2. OŠ GORNJE JESENJE, MARIO HRANJ
 3. OŠ ĐURMANEC, GORAN KRALJ
 4. OŠ VIKTORA KOVAČIĆA , JADRANKA CESAREC
 5. OŠ KRAPINSKE TOPLICE , IVAN ČAVLEK
 6. COO KRAPINSKE TOPLICE, DUBRAVKO MILJAN
 7. OŠ JOSIPA BROZA, BOŽICA BERC
 8. OŠ ĐURE PREJCA, ANITA PADOVAN
 9. OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA, KLANJEC, MARIJO BALAŠKOVIĆ
 10. OŠ VELIKO TRGOVIŠĆE, Tatjana Pokupec
 11. OŠ OROSLAVJE, VESNA PTIČEK
 12. OŠ JANKA LESKOVARA, IVANA PTIČAR
 13. OŠ LIJEPA NAŠA, MARTINA BAN-ŽUPANIĆ

Srednje škole

 1. SREDNJA ŠKOLA KRAPINA , JASNA SUTLOVIĆ-POGAČIĆ
 2. SREDNJA ŠKOLA KONJŠČINA , MATEJA BREZIĆ KOVAČ
 3. GIMNAZIJA A. G. MATOŠA ZABOK, KATARINA HALAMBEK ŠVEC
 4. SREDNJA ŠKOLA OROSLAVJE, DARKO CIGLENEČKI
 5. SREDNJA ŠKOLA ZABOK, LIVIA ČEBRAJEC
 6. SREDNJA ŠKOLA ZLATAR, STJEPAN PISAČIĆ

Osnovne škole

 1. OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA, IRENA SEKULIĆ
 2. OŠ DR. FRANJE TUĐMANA, KORENICA, VEDRAN MAJETIĆ
 3. OŠ ZRINSKIH I FRANKOPANA, OTOČAC, MIŠO GLADOVIĆ
 4. OŠ DR. FRANJE TUĐMANA, LIČKI OSIK, TATJANA VLAINIĆ
 5. OŠ S. S. KRANJČEVIĆA, SENJ, MILENA CEROVIĆ MIKLIĆ

Srednje škole

 1. SREDNJA ŠKOLA OTOČAC, ŽELJKO ŠKORIĆ
 2. STRUKOVNA ŠKOLA GOSPIĆ, DRAŽEN BENČIĆ
 3. SREDNJA ŠKOLA PLITVIČKA JEZERA, ANTO BOŽIĆ

Osnovne škole

 1. CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ČAKOVEC, ROBERT POSAVEC
 2. OŠ BELICA, SILVIJA MICEK
 3. OŠ DOMAŠINEC, NINA ZRNA
 4. OŠ DONJI KRALJEVEC, LJERKA TOPLEK
 5. OŠ DRAŠKOVEC, MARTINA KOVAČ
 6. OŠ GORIČAN, ANA NOVAK
 7. OŠ GORNJI MIHALJEVEC, PERO OBADIĆ
 8. OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA-SVETI JURAJ NA BREGU, KREŠIMIR ŠENJI
 9. OŠ IVANOVEC, IVAN KOLARIĆ
 10. OŠ ŠTRIGOVA, NORA NEMEC
 11. OŠ JOŽE HORVATA, KLAUDIJA VIDOVIĆ
 12. OŠ KURŠANEC, SVJETLANA ZLATAREK
 13. OŠ DR. IVANA NOVAKA, KRISTINKA VUGRINEC
 14. OŠ TOMAŠA GORIČANCA MALA SUBOTICA, SANJA POSAVEC
 15. OŠ MURSKO SREDIŠĆE, JELENA RAJTER
 16. OŠ OREHOVICA , ZLATKO BACINGER
 17. OŠ SELNICA , DAMIRA MARUŠIĆ
 18. OŠ SVETA MARIJA, PAULA DVORSKI VILAJ
 19. OŠ PODTUREN, KSENIJA ZADRAVEC
 20. OŠ PRELOG, NINA KRAMAR
 21. OŠ STRAHONINEC, JANKO KALŠAN
 22. OŠ PETAR ZRINSKI ŠENKOVEC, MARTINA KOŠĆAK
 23. OŠ VLADIMIRA NAZORA PRIBISLAVEC, IVANKA NOVAK
 24. UMJETNIČKA ŠKOLA MIROSLAV MAGDALENIĆ, VESNA TOTA
 25. III OŠ ČAKOVEC, MARINA KORUNEK

Srednje škole

 1. GRADITELJSKA ŠKOLA ČAKOVEC, DAMIR NOVAK
 2. EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA ČAKOVEC, GORAN OKUN
 3. TEHNIČKA ŠKOLA ČAKOVEC, MARKUS PILIĆ
 4. GOSPODARSKA ŠKOLA ČAKOVEC, PETRA TRSTENJAK
 5. SREDNJA ŠKOLA ČAKOVEC, MLADEN TOTA

Osnovne škole

 1. OŠ MATIJA GUBEC, ČEMINAC, IVANA ŠOŠIĆ
 2. OŠ DOBRIŠA CESARIĆ, OSIJEK, AZRA STAŠČIK
 3. OŠ VLADIMIRA NAZORA, FERIČANCI, MARIJA GREGURIĆ
 4. OŠ VLADIMIR NAZOR, ĐAKOVO, PETAR ERCEG
 5. OŠ TIN UJEVIĆ, OSIJEK , HELENA SAKOMAN
 6. OŠ BRATOLJUBA KLAIĆA, MARKO TESKERA
 7. OŠ MATE LOVRAKA, VLADISLAVCI, IVANA BALIČEVIĆ
 8. OŠ KNEŽEVI VINOGRADI, DAJANA DUMANČIĆ
 9. OŠ JAGODNJAK, Renata Kačavenda
 10. COO IVAN ŠTARK, OSIJEK, DANIJELA BUINAC
 11. OŠ JOSIPA ANTUNA ĆOLNIĆA, IVICA RACIĆ
 12. OŠ BIJELO BRDO, JELENA KNEŽEVIĆ
 13. OŠ POPOVAC, ANITA RAGUŽ
 14. OŠ DARDA, Sandra Forjan
 15. OŠ ŠEĆERANA, DAJANA PREKODRAVAC
 16. OŠ KRALJA TOMISLAVA, NAŠICE, SUZANA MIHALEK
 17. OŠ VLADIMIRA BECIĆA, OSIJEK, IVA ČERINA ČAJKOVAC
 18. OŠ IVANA KUKULJEVIĆA, BELIŠĆE, LIDIJA LOVRENČIĆ HOSI
 19. OŠ BUDROVCI, KRISTINA MILIĆ

Srednje škole

 1. II. GIMNAZIJA OSIJEK, NIKOLA ČURAJ
 2. SŠ IZIDORA KRŠNJAVOGA, NAŠICE, DUNJA IRHA BARIČEVIĆ
 3. TRGOVAČKA I KOMERCIJALNA ŠKOLA DAVOR MILAS OSIJEK, Danijela Štefanić
 4. ELEKTROTEHNIČKA I PROMETNA ŠKOLA, OSIJEK, KAROLINA BRLEKOVIĆ
 5. TEHNIČKA ŠKOLA I PRIRODOSLOVNA GIMNAZIJA RUĐERA BOŠKOVIĆA, ATILA LUKIĆ

Popis podružnica s imenom i prezimenom povjerenika

Osnovne škole

 1. OŠ MLADOST, JAKŠIĆ, MARIJANA MATIJEVIĆ PEJIĆ
 2. OŠ fra KAJE ADŽIĆA, IVONA HAN

Srednje škole

 1. GIMNAZIJA POŽEGA, IZABELA IVANOVIĆ

Osnovne škole

 1. COO RIJEKA, BRIGITA FILIPOVIĆ PAPIĆ
 2. OŠ JURJA KLOVIĆA , SILVIA RAGUŽ KOVAČEVIĆ
 3. OŠ VEŽICA, MIRELA BABIĆ
 4. OŠ KLANA , MIRTA DVORNY GOLAC
 5. OŠ IVAN GORAN KOVAČIĆ, VRBOVSKO, MARTA MANCE
 6. OŠ VLADIMIRA NAZORA, CRIKVENICA , ZLATKA KUHARIĆ DRAGOJEVIĆ
 7. OŠ MILANA BROZOVIĆA , MAJA ŠEVERDIJA
 8. OŠ DRAGO GERVAIS BREŠCA, TATJANA ZBAŠNIK
 9. OŠ SCUOLA ELEMENTARE BELVEDERE, ANJA RUMAC
 10. OŠ RIKARD KATALINIĆ JERETOV, MAJA MARAVIĆ

Srednje škole

 1. ELEKTROINDUSTRIJSKA I OBRTNIČKA ŠKOLA RIJEKA, DAMIR ŠUŠAK
 2. GIMNAZIJA ANDRIJE MOHOROVIČIĆA RIJEKA, HRVOJE TOMLJANOVIĆ
 3. MEDICINSKA ŠKOLA U RIJECI, GORAN KAUZLARIĆ
 4. SREDNJA ŠKOLA ZA ELEKTROTEHNIKU I RAČUNALSTVO, RIJEKA, DUBRAVKO MRAKOVČIĆ
 5. TEHNIČKA ŠKOLA, RIJEKA, Tamara Šoić
 6. SREDNJA ŠKOLA AMBROZA HARAČIĆA, MALI LOŠINJ, Barbara Šurlina Bilić
 7. SREDNJA ŠKOLA DELNICE, MIROSLAV GRGUR
 8. ŽELJEZNIČKA TEHNIČKA ŠKOLA MORAVICE, VALERIJA BRELIH

Osnovne škole

 1. OŠ ZORKE SEVER, NIKOLA BARTULIĆ
 2. OŠ JOSIPA KOZARCA, LIPOVLJANI, SANJA BAIĆ
 3. OŠ IVAN GORAN KOVAČIĆ, GORA, IVANA PAUŠIĆ
 4. OŠ GVOZD, Marta Kalfić
 5. OŠ MATE LOVRAKA, KUTINA, IVANA BLAZINIĆ-TAUS
 6. OŠ MLADOST, LEKENIK, DUBRAVKA PŠENIČNIK
 7. OŠ 22. LIPNJA, SISAK, MONIKA BUDIMIR BALEN
 8. OŠ VLADIMIRA VIDRIĆA, KUTINA, Aleksandra Savić Nikitović
 9. OŠ VLADIMIR NAZOR, TOPUSKO, Nermin Nurkić
 10. OŠ ZVONIMIRA FRANKA, HELENA ŠTIMAC
 11. OŠ MATE LOVRAKA, PETRINJA, IVANA ŠVRAGULJA
 12. OŠ POPOVAČA, DRAŽEN ČUKELJ
 13. OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆA, PETRINJA, SNJEŽANA ČIPOR-MATIĆ
 14. OŠ BRAĆA RIBAR, SISAK, Lahorka Marić

Srednje škole

 1. EKONOMSKA ŠKOLA SISAK, ZLATKA KOROŠEC
 2. SREDNJA ŠKOLA GLINA , ANTONIO ŠTAJDOHAR
 3. SREDNJA ŠKOLA IVANA TRNSKOGA, HRVATSKA KOSTAJNICA, DAVOR ADAMOVIĆ
 4. SREDNJA ŠKOLA TINA UJEVIĆA, KUTINA , TOMISLAV SPAHIĆ
 5. SREDNJA ŠKOLA TOPUSKO, IVAN VRBIĆ
 6. SREDNJA ŠKOLA PETRINJA, ŽELJKO PERKOVIĆ
 7. GIMNAZIJA SISAK, VALERIJA SMUĐ
 8. TEHNIČKA ŠKOLA KUTINA, ŽELJKO TURKALJ

Osnovne škole

 1. OŠ BOL, VEDRANA MIHANOVIĆ
 2. OŠ BRDA, ANTE TONI VRDOLJAK
 3. OŠ DOBRI, Irena Vicković
 4. OŠ KMAN KOCUNAR, VESNA ŠIKLIĆ
 5. OŠ LUČAC, LIDIJA ČUJIĆ ŽIVKOVIĆ
 6. OŠ MANUŠ, LANA JOZIPOVIĆ
 7. OŠ MARJAN, Vesela Visic
 8. OŠ MEJAŠI, IVANA ŠPAR
 9. OŠ MERTOJAK, MARIO MARASOVIĆ
 10. OŠ PLOKITE, ANITA VARNICA
 11. OŠ POJIŠAN, Milena Vladanović Mandalinić
 12. OŠ RAVNE NJIVE-NESLANOVAC, HAIDI MIMICA TUDOR
 13. OŠ SPINUT, NINA STRIČEVIĆ
 14. OŠ STROŽANAC, IVANA MARŠIĆ
 15. OŠ SUĆIDAR, IRENA BEGO
 16. OŠ VISOKA, HELENA PELIĆ
 17. CENTAR JURAJ BONAČI, IVANA ŽIŽIĆ
 18. OŠ SKALICE, ANA KAŠTELAN
 19. OŠ TRSTENIK, DEA CERIĆ
 20. OŠ DON LOVRE KATIĆA, SOLIN, ZVJEZDANA ATLAGA
 21. OŠ VJEKOSLAVA PARAĆA, SOLIN, SANJA MIROŠEVIĆ
 22. OŠ PETRA KRUŽIĆA, KLIS, IDA KATIĆ
 23. OŠ KNEZA BRANIMIRA, DONJI MUĆ, Božena Smodlaka
 24. OŠ NEORIĆ-SUTINA, VESNA ŠUMANAC
 25. OŠ KRALJICE JELENE, SOLIN , JELENA DŽAJA
 26. OŠ BIJAĆI, ANĐELINA LUKAS
 27. OŠ KNEZA MISLAVA, MIRELA KOVAČEVIĆ
 28. OŠ PROF. FILIPA LUKASA, LJILJANA LJUBIČIĆ
 29. OŠ KNEZA TRPIMIRA, ŽELJKA KASALO
 30. OŠ SELCA, DANIELA BUĆE
 31. OŠ PETRA HEKTOROVIĆA, MAGDA TEPIĆ
 32. OŠ VRGORAC, IVANA VUJČIĆ
 33. OŠ JOSIP VERGILIJ PERIĆ, MONIKA PAVLOVIĆ GRABOVAC
 34. OŠ STJEPAN RADIĆ, IMOTSKI, ZORAN GABELICA
 35. OŠ RUNOVIĆ, MARICA ŠABIĆ
 36. OŠ ANTE STARČEVIĆA, DICMO, MIJO LELAS
 37. OŠ MARKA MARULIĆA, ANTE JURIĆ
 38. OŠ DINKA ŠIMUNOVIĆA, BORIS KERUM
 39. OŠ KAMEŠNICA, MLADENKA BILOBRK
 40. OŠ IVANA MAŽURANIĆA, OBROVAC SINJSKI, MARIJA BELJO
 41. OŠ TRILJ, LUKA ROGULJIĆ
 42. OŠ 1. LISTOPADA 42., IVAN PAVLOVIĆ
 43. OŠ OCA PETRA PERICE, MAKARSKA, HARRY JELEĆ
 44. OŠ GRADAC, ŠIMUN ŠUTIĆ
 45. OŠ DON MIHOVILA PAVLINOVIĆA, PODGORA, MIROSLAV URLIĆ
 46. OŠ GORNJA POLJICA, MARINA CRVELIN
 47. OŠ KRALJA ZVONIMIRA, SOLIN, IVANA RAVLIĆ BONKOVIĆ
 48. OŠ JESENICE, Marta Barišić
 49. OŠ PETAR BERISLAVIĆ, NEDO ŠAPINA
 50. OŠ OSTROG, Iskra Mara Zubčić Svalina
 51. OŠ KRALJA ZVONIMIRA, SEGET DONJI, ANA RAJČIĆ
 52. OŠ IVAN DUKNOVIĆ, MARINA POPOVIĆ
 53. OŠ IVANA LOVRIĆA, SLAVEN LAKIĆ
 54. OŠ OKRUK, IVICA PRANJIĆ
 55. OŠ PUČIŠĆA, SRĐANA VRANJIČIĆ
 56. OŠ ŽRNOVNICA, DUŠKO MARUŠIĆ

Srednje škole

 1. SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA BANA JOSIPA JELAČIĆA SINJ, MISLAV GRČIĆ RAKO
 2. POMORSKA ŠKOLA, SPLIT, NIKŠA KONDIĆ
 3. SREDNJA TEHNIČKA PROMETNA ŠKOLA, SPLIT, SANDRA BODROŽIĆ
 4. ZDRAVSTVENA ŠKOLA, SPLIT, GORANA ROSANDIĆ
 5. SŠ ANTUN MATIJAŠEVIĆ-KARAMANEO, DARKA MARIĆ
 6. GLAZBENA ŠKOLA JOSIPA HATZEA, ANA DROBAC SKELIN
 7. EKONOMSKA I UPRAVNA ŠKOLA SPLIT, DEANA VRDOLJAK-KAČANIĆ

Popis podružnica s imenom i prezimenom povjerenika

Osnovne škole

 1. OŠ SKRADIN, VIKTOR VREKALO
 2. OŠ DR. FRANJE TUĐMANA, KNIN, ANTE NORAC-KEVO

Srednje škole

 1. SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA KRALJA ZVONIMIRA, KNIN, TOMISLAV ČOLAK
 2. SREDNJA ŠKOLA LOVRE MONTIJA, KNIN, DRAGAN BODULJAK

Popis podružnica s imenom i prezimenom povjerenika

Osnovne škole

 1. IV OŠ VARAŽDIN, NEVESIN VUSIĆ
 2. OŠ VINICA , JELENA ĐURAK
 3. V OŠ VARAŽDIN, MARIO ŠIPEK
 4. OŠ PETRIJANEC, MARIJA KRAMARIĆ

Srednje škole

 1. GLAZBENA ŠKOLA U VARAŽDINU, NIKOLA NOVAK

Popis podružnica s imenom i prezimenom povjerenika

Osnovne škole

 1. OŠ DAVORIN TRSTENJAK, DAVOR KOLENO
 2. OŠ VOĆIN, MARTINA VUKIČEVIĆ
 3. COOR VIROVITICA, MIRJANA JANOŠEVIĆ OBRADOVIĆ

Popis podružnica s imenom i prezimenom povjerenika

Osnovne škole

 1. OŠ ANTUNA BAUERA, MELITA BERTIĆ
 2. OŠ NIKOLE ANDRIĆA, VUKOVAR, IVANA KIŠIĆ
 3. OŠ MATIJA ANTUN RELJKOVIĆ, NIKOLA BERAĆ
 4. OŠ BARTOLA KAŠIĆA, VINKOVCI, MARIJANA FILIPOVIĆ
 5. OŠ IVANA KOZARCA, ŽUPANJA, MARIJANA BERAĆ
 6. OŠ TRPINJA, MILICA ARSENOVIĆ
 7. OŠ JOSIPA MATOŠA, VUKOVAR, BOŽICA ČAJIĆ
 8. OŠ ANE KATARINE ZRINSKI RETKOVCI, MARICA JOZINOVIĆ
 9. OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆA, VUKOVAR, ADRIJANA KORDIĆ
 10. OŠ NEGOSLAVCI, ILIJA VUJAKOVIĆ
 11. OŠ VLADIMIR NAZOR KOMLETINCI, IDA UZUNIĆ
 12. OŠ BOBOTA, DANILO MILANKOVIĆ

Srednje škole

 1. STRUKOVNA ŠKOLA MARKO BABIĆ VUKOVAR, ZVJEZDANA SPASENOVIĆ
 2. GIMNAZIJA ŽUPANJA, BRANISLAV OREŠKOVIĆ
 3. TEHNIČKA ŠKOLA ŽUPANJA, ANTUN LEŠIĆ

Popis podružnica s imenom i prezimenom povjerenika

Osnovne škole

 1. OŠ BARTULA KAŠIĆA, ZADAR, SLAVKA OŠTRIĆ
 2. OŠ STJEPANA RADIĆA, BIBINJE, JASMINKA ADŽIĆ SIKIRIĆ

Srednje škole

 1. ŠKOLA PRIMJENJENE UMJETNOSTI I DIZAJNA, ZADAR, NADA MIJALJEVIĆ

Popis podružnica s imenom i prezimenom povjerenika

Osnovne škole

 1. OŠ VELIKA MLAKA, VELIKA MLAKA, JASMINA LIZAČIĆ MARTINOVIĆ
 2. OŠ BISTRA , POLJANICA BISTRANSKA, DOMAGOJ SIRONIĆ
 3. OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆA, SVETI IVAN ZELINA, DARKO MANDIĆ
 4. OŠ BRAĆE RADIĆA, KLOŠTAR IVANIĆ, KLOŠTAR IVANIĆ, KSENIJA KAHLINA
 5. OŠ ANTE KOVAČIĆ, MARIJA GORICA, ZLATKA PAVLIĆ DRŽANIĆ
 6. OŠ DUBRAVA , DUBRAVA, VEDRANA ĆETKOVIĆ
 7. OŠ EUGENA KUMIČIĆA , VELIKA GORICA, MARTINA MIHANOVIĆ KALIT
 8. OŠ EUGENA KVATERNIKA , VELIKA GORICA, MARTINA FILIPOVIĆ
 9. OŠ JURJA HABDELIĆA , VELIKA GORICA, ŽELJKA KAPEL
 10. OŠ KUPLJENOVO, KUPLJENOVO, MARIJAN ŠTIVOJEVIĆ
 11. OŠ MILKE TRNINE, KRIŽ, RENATA KIŠ
 12. OŠ POSAVSKI BREGI, POSAVSKI BREGI, RENATA MODRIĆ-PETANJEK
 13. OŠ MIHAELA ŠILOBODA, SVETI MARTIN POD OKIĆEM, TAJANA PETRINA
 14. OŠ BOGUMILA TONIJA, SAMOBOR, PETRA BARIŠIĆ
 15. OŠ LUKA, LUKA, TOMISLAV FAIST
 16. OŠ ANTUNA AUGUSTINČIĆA, ZAPREŠIĆ, BRANKA SUPINA
 17. OŠ VUKOVINA, GORNJE PODOTOČJE, JOSIP PILIČIĆ
 18. OŠ KARDINALA ALOJZIJA STEPINCA, KRAŠIĆ, MARKO NOVAČKI
 19. OŠ NOVO ČIČE, NOVO ČIČE, IVANA CESAREC

Srednje škole

1. EKONOMSKA ŠKOLA VELIKA GORICA, JADRANKA ĆEJIĆ

2. GIMNAZIJA VELIKA GORICA , ELEN ZUBEK

3. SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA VELIKA GORICA, JASMINA TEŠIJA

4. SREDNJA ŠKOLA DRAGUTINA STRAŽIMIRA SVETI IVAN ZELINA, JASNA KUS

5. SREDNJA ŠKOLA DUGO SELO, EDUARD KOŽUL

6. SREDNJA ŠKOLA BAN JOSIP JELAČIĆ, ZAPREŠIĆ, VESNA MARIĆ

7. SREDNJA ŠKOLA VRBOVEC, ĐURO LEŠČIĆ

Osnovne škole

 1. OŠ ODRA,  ANDREA LJUBEJ
 2. OŠ VRBANI,  RENATA RUMENJAK
 3. OŠ IVANA MAŽURANIĆA, ZG,  SANJA MILIĆ
 4. CENTAR ZA AUTIZAM, ZG,  TANJA  BILOGLAV
 5. OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA, ZG,  NATALIJA ŠIKIĆ
 6. OŠ AUGUSTA CESARCA, ZG,  SANJA STARC
 7. OŠ POLIKLINIKA SUVAG,  NIKOLINA GALETOVIĆ ROMAC
 8. OŠ DR. ANTE STARČEVIĆA, ZG,  MARIJA VRDOLJAK
 9. OŠ BUKOVAC,  MARIJA VERONKICA CVJETKOVIĆ
 10. OŠ CVJETNO NASELJE,  DAMIR BLUHA
 11. OŠ PETRA ZRINSKOG, ZG,  JURANA LINARIĆ MIHALIĆ
 12. OŠ IVANJA REKA,  TRATINČICA BAKAR
 13. OŠ FRANA GALOVIĆA, ZG, DARIA STEJSKAL
 14. OŠ SVETA KLARA, ZG,  ANA HODAK
 15. OŠ GRAČANI,  MARINA BADURINA CINDRIĆ
 16. OŠ GRANEŠINA,  MARTINA NEDUHAL VUJNOVIĆ
 17. OŠ HORVATI,  ĐURĐA TOMIČIĆ
 18. OŠ GROFA JANKA DRAŠKOVIĆA, ZG,  IVANA KLINČIĆ BARTOLIĆ
 19. OŠ IVANA CANKARA, ZG,  ISABELA JEROMELA BRLEK
 20. OŠ IVANA FILIPOVIĆA, ZG, MAJA NIKOLIĆ
 21. OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA, SANDRA MARKOVIĆ POGAČIĆ
 22. OŠ DR. IVANA MERZA, MLADEN VOJVODIĆ
 23. OŠ JOSIPA JURJA STROSSMAYERA, ANDREA KELEMEN
 24. OŠ JABUKOVAC,  ZLATKA BELOŠEVIĆ
 25. OŠ JURE KAŠTELANA,  DUBRAVKA  ĐURETEK ŠUPER
 26. OŠ MALEŠNICA,  MAJA MASNJAK
 27. OŠ MARKUŠEVEC, VEDRANA KRZNAR
 28. OŠ MEDVEDGRAD, EMICA OREŠKOVIĆ
 29. OŠ KUSTOŠIJA, SLAVEN JURIĆ
 30. OŠ LOVRE pl. MATAČIĆA,  IVICA VUGDELIJA
 31. OŠ LJUBLJANICA, KSENIJA KOSTANIĆ
 32. OŠ OTONA IVEKOVIĆA, SAŠA RADENIĆ
 33. OŠ PREČKO, DRAŽANA VRDOLJAK - COLO
 34. OŠ RAPSKA, OLJA NEDIĆ
 35. OŠ RETKOVEC, DRAGICA ILIŠINOVIĆ
 36. OŠ TIN UJEVIĆ, GORDANA EGARTNER TKALEC
 37. OŠ TITUŠ BREZOVAČKI, DUNJA JAGETIĆ
 38. OŠ TRNJANSKA, MARIN MARKO MARENDIĆ
 39. OŠ VUKOMEREC, IVANA PAVLINUŠIĆ KURSPAHIĆ
 40. OGŠ RUDOLFA MATZA, TEA ČAČIĆ
 41. OŠ ŠESTINE, MAGDALENA HADŽIĆ
 42. OŠ BOROVJE, MIRJANA TOMIĆ
 43. OŠ BREZOVICA, LANA BARIČEVIĆ
 44. OŠ SREDIŠĆE, NERA BATINA
 45. OŠ DRAGUTINA KUŠLANA, LIDIJA VUKAS
 46. OŠ VUGROVEC-KAŠINA, DANIJELA SARAF
 47. OŠ IZIDORA KRŠNJAVOGA,  Andreja Beg BEG
 48. CENTAR ZA REHABILITACIJU, MAJA GORIČKI BEROVIĆ
 49. COO GOLJAK,  TANJA DEJANOVIĆ ŠAGADIN
 50. OŠ SESVETSKI KRALJEVEC, IVICA BLAŽINOVIĆ
 51. OŠ S. S. KRANJČEVIĆA, ANITA GAMBIRAŽA KNEZ
 52. OŠ SESVETSKA SELA, NATAŠA GRUBIŠIĆ
 53. OŠ GORNJE VRAPČE, SANDRA MRĐA
 54. OŠ MATIJE GUPCA, Marko Korbar
 55. OŠ KRALJA TOMISLAVA, ZVONIMIR MALNAR
 56. OŠ JORDANOVAC, JELENA MIHALIĆ
 57. OŠ ŽUTI BRIJEG, IVANA KUNA
 58. OŠ DR. VINKA ŽGANCA, JOSIP MATKOVIĆ
 59. OŠ IVER, SESVETSKI KRALJEVEC, ŽELJKA VRANARIČIĆ
 60. COO SLAVA RAŠKAJ, Jacqueline Bat
 61. OŠ RUDEŠ, DANIELA PENIĆ
 62. OŠ BARTOLA KAŠIĆA,  Ksenija Knezović
 63. OŠ JELKOVEC , MIRNA COLJAK
 64. OŠ MLADOST, ELVIRA CVJETKOVIĆ

Srednje škole

 1. I. GIMNAZIJA, ZG, SUZANA NEBESKI HOSTIĆ
 2. II. GIMNAZIJA, ZG, SNJEŽANA VUKOVIĆ
 3. III. GIMNAZIJA, ZG, PETAR RUNJE
 4. GIMNAZIJA TITUŠA BREZOVAČKOG, ZG, LJILJANKA KORDIĆ
 5. IX. GIMNAZIJA, ZG, BOŽANA MIŠKULIN - STANKOVIĆ
 6. X. GIMNAZIJA IVAN SUPEK, ZG, NIKOLINA TALARGIĆ
 7. XII. GIMNAZIJA, ZG, DARINKA GUSEK
 8. ŠPORTSKA GIMNAZIJA, ZG, SUZANA PODGORSKI
 9. XVIII. GIMNAZIJA, ZG, MONIKA HARJAČ
 10. DRUGA EKONOMSKA ŠKOLA, ZG, BILJANA PAVELIĆ
 11. I. TEHNIČKA ŠKOLA TESLA, DUNJA VIDAKOVIĆ
 12. DRVODJELJSKA ŠKOLA ZAGREB, SVJETLANA MIHELIĆ
 13. ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA, ZG, LJUBOMIR MITROVIĆ
 14. ŠKOLA ZA GRAFIKU, DIZAJN I MEDIJSKU PRODUKCIJU, ZG, ŽARKO GAZZARI
 15. HOTELIJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA, ZG, MAŠA MOČILJANIN
 16. PRIRODOSLOVNA ŠKOLA VLADIMIRA PRELOGA, MIRELA ZENKO-IVIĆ
 17. OBRTNIČKA ŠKOLA ZA OSOBNE USLUGE, ZG, ŽELJKA KRIŽANEC
 18. AGRONOMSKA ŠKOLA ZAGREB, LADA PILJAC KOSOVIĆ
 19. STROJARSKA TEHNIČKA ŠKOLA FRANA BOŠNJAKOVIĆA, ZG, STJEPAN MUDIFAJ
 20. ŠKOLA ZA CESTOVNI PROMET, ZG, MARTINA SESAR
 21. ŠKOLA ZA MONTAŽU INSTALACIJA I METALNIH KONSTRUKCIJA, ZG, GORDANA VIDAKOVIĆ DUIĆ
 22. ŠKOLA ZA MODU I DIZAJN, ZG, MIRELA VUKMAN IVEZIĆ
 23. TEHNIČKA ŠKOLA RUĐERA BOŠKOVIĆA, ZG, SUDARSHANA ROSHI
 24. VETERINARSKA ŠKOLA, ZG, MARINA VALJAN
 25. UČENIČKI DOM HRVATSKI UČITELJSKI KONVIKT, ZG, KRISTINA RADIĆ
 26. POŠTANSKA I TELEKOMUNIKACIJSKA ŠKOLA, ZG, IVANA PIRŠIĆ
 27. UGOSTITELJSKO-TURISTIČKO UČILIŠTE, ZG, MARKO JAKOPINA
 28. ŠKOLA ZA MEDICINSKE SESTRE VRAPČE, MARINELA LABAŠ
 29. GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG, ZG, ZVONIMIR FORTUNA
 30. ŠKOLA ZA MEDICINSKE SESTRE MLINARSKA, MARIJA GAZZARI
 31. GORNJOGRADSKA GIMNAZIJA, ZG, IVA LIMANOVIĆ KURNIK
 32. SRPSKA PRAVOSLAVNA OPŠTA GIMNAZIJA KANTAKUZINA-KATARINA BRANKOVIĆ S PRAVOM JAVNOSTI, ZG, SVETLANA KILIBARDA
 33. XVI. GIMNAZIJA, ZG , JADRANKA TUKŠA
 34. IV. GIMNAZIJA, ZG, ANA DLESK
 35. KLASIČNA GIMNAZIJA, ZG, DUBRAVKA MATKOVIĆ