Poziv svim zaposlenicima u odgojno-obrazovnim ustanovama Hrvatske za upis u članstvo -

Sindikata zaposlenika u hrvatskom školstvu – Preporod

 

 1. Svaki zaposlenik u odgojno-obrazovnoj ustanovi može postati članom Sindikata zaposlenika u hrvatskom školstvu Preporod. Postati članom dovoljan je potpis Pristupnice.
 2. Pet članova je dovoljno za formiranje podružnice koja uživa sva zakonska prava
 3. Upisom u članstvo Sindikata zaposlenika u hrvatskom školstvu Preporod stječete:
 • pravo da birate, budete izabrani, odlučujete o svim bitnim pitanjima, ocjenjujete i nadzirete rad sindikata;
 • besplatnu pravnu pomoć i zaštitu prava iz radnog odnosa;
 • pravo učlanjenja i korištenja sredstava blagajne uzajamne pomoći (BUP-e)
 • pravo korištenja svih sindikalnih pogodnosti.
 1. Jedini smo sindikat koji jednako zastupanja interese svih zaposlenika bez obzira na radno mjesto ili stručnu naobrazbu kroz jedan od stalnih odbora kao što su;
  • Odbor administrativno-tehničkog i pomoćnog osoblja;
  • Odbor posebnih i specijalnih škola;
  • Odbor učeničkih domova.
 2. Predsjednici stalnih odbora su po funkciji članovi Glavnog vijeća.
 3. Ako postanete članom Sindikata zaposlenika u hrvatskom školstvu – Preporod pomoći ćete nam u borbi za:
 • plaću dostojnu društvene uloge i rada u odgojno-obrazovnoj ustanovi,
 • borbi za povoljniju normu radu,
 • prava na zakonsko rješavanje organizacijskog viška,
 • povoljnije odrednice kolektivnog ugovora
 • povoljnije zakonske i druge odluke nadležnih tijela,
 • napredovanje u struci i valorizaciji rada i rezultata rada,
 • druga materijalna prava i statusna rješenja svoga radnog mjesta.
 1. Biti članom SZHŠ – Preporod znači biti članom sindikata koji će predviđati, a ne samo reagirati na događaje.
 2. Biti članom SZHŠ – Preporod znači biti članom sindikata kome će interes članstva biti jedini i prioritetnim zadatak.
 3. Bit članom SZHŠ – Preporod znači biti članom sindikata koji će u potpunosti dijeliti sudbinu onih koje predstavlja (u plaći i svim drugim pravima i naknadama)
 4. Biti članom SZHŠ – Preporod znači biti članom jedinog sindikata koji ravnopravno zastupa interese zaposlenika u osnovnim i srednjoškolskim ustanovama.

 

Vaše demokratsko pravo je pravo izbora. 

Ocjenjujte nas po radu i djelima!

 

Ništa nas ne može spriječiti u borbi za pravičnom plaćom, obrani dostojanstva rada, struke i zvanja. Na tom zadatku budite najstroži kritičari.

 

Za više informacija nazovite 01/ 48-14-001 

Dobro došli u obitelj Sindikata zaposlenika u hrvatskom školstvu - Preporod

UPUTE ZA FORMIRANE SINDIKALNE PODRUŽNICE

Ako se u Vašoj ustanovi pet ili više zaposlenih opredijelilo za članstvo u SZHŠ Preporod stekli su se uvjeti formiranje Sindikalne podružnice.

 • Članom sindikata se postaje potpisom pristupnice.
 • Izborom sindikalnog povjerenika, zamjenika povjerenika i tri člana Nadzornog vijeća formirana je Sindikalna podružnica.
 • Osnivačku sjednicu može sazvati svaki od zaposlenika koji je potpisao pristupnicu i postao članom Sindikata zaposlenika u hrvatskom školstvu Preporod (u dogovoru s tajništvom Sindikata) ili druga osoba prema Statutu Sindikata.
 • Sindikalni povjerenik popunjava potrebne obrasce (Podaci o podružnici, Podaci o ustanovi, Popis članova s potrebnim podacima) te ih zajedno sa Zapisnikom i preslikom Pristupnica dostavlja tajništvu Sindikata). Popunjava obrazac Obavijest poslodavcu o izboru sindikalnog povjerenika (u dva primjerka) i dostavlja ga na urudžbeni zapisnik u tajništvo ustanove. Preslike Pristupnica dostavlja računovodstvu, a kod sebe zadržava original.

Po prijemu dokumentacije, tajništvo Sindikata izrađuje pečat, pribavlja registarski broj podružnice iz Državnog zavoda za statistiku i daje nalog za izradu članskih iskaznica. Temeljem potrebnih papira i pečata koje Vam dostavlja tajništvo sindikata otvarate svoj žiro-račun u jednoj od banaka kod kojih Sindikat ima otvoren žiroračun.

Članarina iznosi jedan (1) posto neto plaće, od toga ostaje 0,5 posto na žiroračunu podružnice, (broj žiro-računa dobit ćete nakon registracije žiro-računa u banci), a 0,5 posto uplaćujete na žiro račun Sindikata Preporod, broj 2360000-1101341382.

Statut i ostali interni akti Sindikata Preporod nalaze se na web adresi Sindikata, Učlanjenjem u Sindikat zaposlenika u hrvatskom školstvu - PREPOROD stječete sva prava na ugovorene pogodnosti. Više o svemu na www.sindikat-skolstva.hr ili nazovite na jedan od telefona iz memoranduma.

Dobro došli u obitelj Sindikata zaposlenika u hrvatskom školstvu - Preporod.

Izražavamo zahvalnost i ČESTITAMO svima koji su svojim članstvom postali dijelom obitelji

SINDIKATA ZAPOSLENIKA U HRVATSKOM ŠKOLSTVU P R E P O R O D

Vašim članstvom postali smo jači i odlučniji u beskompromisnom zastupanju vaših interesa i obrani stečenih prava.

prof. Željko Stipić, predsjednik

SINDIKAT  ZAPOSLENIKA  U HRVATSKOM  ŠKOLSTVU - PREPOROD

CROATIAN  SCHOOL  EMPLOYEES’  UNION - PREPOROD

Zagreb, Petrinjska 59-a, tel: 01/48-14-891, 48-14-001, fax: 01/48-10-413

e-mail: ured@sindikat-preporod.hr, www.sindikat-preporod.hr

RADNO VRIJEME UREDA

7,30 – 15,30 sati

Ured Split, Velebitska 27/I, tel: 021/323-037

e-mail: ured-split@sindikat-preporod.hr

BUP-a, Manda Boban, tel/fax; 021/323-036

PRAVNO SAVJETOVALIŠTE

svakim radnim danom od 8,00 – 15,30

na tel: 01/48-14-001, dipl. iur. Milka Rodić