Članak 66.

02.02.2018

Suočeni s brojnim upitima, a prije konstituirajuće sjednice Povjerenstva za tumačenje Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama zakazanog za 5. veljače, Preporod predstavlja svoje viđenje spornoga članka 66.
route-66-sign-1080P-wallpaper

ČLANAK 66.

– uputa za korisnike –

 

 

 

 

Ostvarivanje prava: Radnici u javnim službama koji putuju na  udaljenostima kraćim od 2 km ne ostvaruju pravo na naknadu za prijevoz.

Izuzetci: Od ograničenja (2 km) izuzeti su radnici koji imaju tjelesno oštećenje od 100-posto, odnosno tjelesno oštećenje donjih ekstremiteta od najmanje 60%, kao i svi radnici stariji od 61 godinu. Radnicima s tjelesnim oštećenjima isplaćuje se naknada u iznosu cijene godišnje, mjesečne ili pojedinačne karte ili naknada u iznosu cijene kupljene karte. Radnici  stariji od 61 godinu ostvaruju pravo na naknadu za kupljenu godišnju, mjesečnu ili pojedinačnu kartu, ali ne i na novčanu naknadu u iznosu cijene karte javnog prijevoza.

Udaljenosti preko 100 km: Za ostvarivanje prava na naknadu za prijevoz na udaljenostima većim od 100 km potrebna je ministrovo dopuštenje. Ako na zahtjev radnika, koji putuje na udaljenostima veći od 100 km, ministar ne odgovori u roku od 90 dana, radnik ostvaruje pravo na korištenje naknade za prijevoz.

Nekorištenje javnog prijevoza: Ako radnik ima mogućnost korištenja organiziranog javnog prijevoza, a on ga ne želi koristiti, naknada se isplaćuje u visini cijene karte javnog prijevoza.

Način obračuna: Za korištenje organiziranog javnog prijevoza radniku se isplaćuju naknada u visini cijene godišnje, mjesečne ili pojedinačne karte, ovisno o mogućnosti kupnje. Ako postoji mogućnost kupnje godišnje karte, radniku se za svaki mjesec isplaćuje 1/12 cijene godišnje karte.

Putovanje osobnim automobilom:Pravo na naknadu za putovanje osobnim automobilom u visini od 1 kn prema prijeđenom kilometru imaju oni radnici koji nemaju mogućnost korištenja organiziranog javnog prijevoza koji radniku omogućava redovit dolazak na posao i odlazak s posla.

Organizirani javni prijevoz: Mogućnost organiziranog javnog prijevoza znači da radnik ne mora čekati više od 45 minuta prilikom dolaska na posao ili odlaska s posla, odnosno da čekanje pri presjedanju za vrijeme putovanja nije duže od 30 min.

Kombinirani prijevoz: Radnicima koji ostvaruju pravo na kombinirani javni prijevoz, odnosno putuju javnim prijevozom i automobilom, isplaćuje se naknada u visini cijene karte javnog prijevoza i 1 kn prema prijeđenom kilometru osobnim automobilom. Ako radnik pri kombiniranom prijevozu ima na dijelu puta mogućnost korištenja organiziranog javnog prijevoza, a on na cijeloj udaljenosti putuje osobnim automobilom, poslodavac radniku može za cijelu udaljenost isplatiti 1 kn prema prijeđenom kilometru ili cijenu organiziranog javnog prijevoza uvećanu za 1 kn prema, osobnim automobilom, prijeđenom kilometru. Poslodavac odlučuje između dviju mogućnosti isplate naknade za kombinirani prijevoz.

Izračun udaljenosti: Udaljenosti se utvrđuju prema aplikaciji Google Maps.

Način isplate: Naknada za prijevoz isplaćuje se naknadno, odnosno mjesec unatrag.

Tumačenje: Članak 66. , kao uostalom i cjelokupan Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike, ovlašteno je tumačiti isključivo Povjerenstvo sastavljeno od predstavnika sindikata i Vlade Republike Hrvatske.