Anketa među maturantima “Znanjem do prava”

29.04.2019

U Hrvatskoj danas započinje istraživanje pod potporom EU-a “Znanjem do prava”, u okviru kojega će se testirati maturanti u 54 srednje škole o radničkim pravima.


Željko Stipić, predsjednik školskog sindikata Preporod kazao je da se želi od maturanata doznati što znaju o svijetu rada, o zapošljavanju, o radnim odnosimna, o svojim pravima i obvezama, o tome što poslodavac smije, a što ne smije te o sindikalnom organiziranju.
– Nama je stalo do toga zato što sličnih istraživanja u Hrvatskoj nije bio. Postoji veliki jaz između svijeta obrazovanja i svijeta rada. A smisao istraživanja je da se taj jaz nekako smanji, tj. da učenici znaju što ih očekuje kada ulaze u svijet rada.

Dario Topić, maturant Prve gimnazije u Zagrebu, potvrdio da je postoji veliki jaz između svijeta obrazovanja i svijeta rada, a posebno kod učenika koji pohađaju strukovne škole jer odmah nakon škole stupaju na radno tržište.

Profesorica Andrijana Bilić s Pravnog fakulteta u Splitu, katedre za radno i socijalno pravo,  kazala je da ne može biti zadovoljna znanjem studenata o radnom pravu.
Stipić navodi dvije koristi od istraživanja koje je upravo počelo. Rekao je da će se napraviti brošura koja će se dijeliti maturantima. Ondje će biti informacije koje bi mogle zanimati maturante u vezi s svijetom rada. Drugi benefit, kaže Stipić, sastoji se u tome da se ova tematika uključi kao međupredmetna tema “Građanskog odgoja”.
Bilić je osim toga navela da mladi malo znaju npr. o prekovremenom radu, formi ugovora o radu, koliku dnevnu pauzu imaju radnici. Maturant Dario potvrdio da je da maturanti malo znaju o sindikalnom djelovanju, a Stipić da želi da se znanja o sindikatima približe budućim članovima.