29 podružnica Sindikata Preporod u osnovnim školama u Međimurju!

19.06.2016

Sindikat Preporod djeluje u 29 osnovnih škola u Međimurju!!

međimurje, osnovne škole

1. OŠ Hodošan, Hodošan,

2. Centar za odgoj i obrazovanje, Čakovec,

3. OŠ Belica, Belica,

4. OŠ Domašinec, Domašinec,

5. OŠ Donji Kraljevec,

6. OŠ Donja Dubrava, Donja Dubrava,

7. OŠ Draškovec, Draškovec, Draškovec,

8. OŠ Goričan, Goričan,

9. OŠ Gornji Mihaljevec, Lopatinec,

10. OŠ I. G. Kovačića, Sveti Juraj na bregu,

11. OŠ Ivanovec, Ivanovec,

12. OŠ Štrigova, Štrigova,

13. OŠ Jože Horvata Kotoriba, Kotoriba,

14. OŠ Kuršanec, Kuršanec,

15. OŠ dr. Ivana Novaka, Macinec,

16. OŠ Tomaša Goričanca, Mala Subotica,

17. OŠ Mursko Središće, Mursko Središće,

18. OŠ Nedelišće, Nedelišće,

19. OŠ Orehovica, Orehovica,

20. OŠ Selnica, Selnica,

21. OŠ Sveta Marija, Sveta Marija,

22. OŠ Podturen, Podturen,

23. OŠ Prelog, Prelog,

24. OŠ Strahoninec, Strahoninec,

25. OŠ Sveti Martin na Muri, Sveti Martin na Muri,

26. OŠ Petar Zrinski, Šenkovec,

27. OŠ Vladimira Nazora, Pribislavec,

28. Umjetnička škola Miroslava Magdalenića, Čakovec,

29. III OŠ Čakovec, Čakovec.