VIDEO: 27.07.2016. Osječka TV

29.07.2016

Prilog na Osječkoj TV o osnivanju Fonda za šikanirane radnike na prijedlog Sindikata Preporod i Nezavisnog sindikata cestara. Predaja pomoći Ivanki Dujmić koja je dobila otkaz u tvrtke Boso.